IMG 20151114 164315

Islamska zajednica Srbije nakon više od četiri meseca predanog rada na prikupljanju humanitarne pomoći I preko 45 000 obroka koji su svakodnevno pripremani u kuhinji Bajrakli džamije od ponedeljka 16.11.2015.g. pravi još jedan korak više u kontinuiranoj pomoći izbeglicama koje kroz Srbiju putuju ka zemljama EU. Od sada će  se obroci svakodnevno distribuirati pored Beograda i u Šid, na lokalitet Adaševci gde je odlukom Komesarijata za izbeglice I migraciju planiran veliki regionalni izbeglički kamp. Obzirom da ovaj veliki poduhvat zahteva angažovanje svih raspoloživih resursa kojima Islamska zajednica raspolaže a po instrukciji Muftije Jusufspahića da izbeglice budu praćene  sa hranom,vodom I sredstvima higijene ma gde se nalazili, u prostorijama nekadašnjeg restorana Bajrakli džamije koji je za potrebe kuhinje pretvoren u radni I magacinski prostor održan radni sastanak na kome se volonterima obratio Emin ef. Zejnulahu glavni imam Medžlisa IZ Zemun pojašnjavajući kroz Kur’anske ajete I hadise suštinu pomaganja I humanosti. Pored toga, Emin ef. je volonterima koji će podneti najveći teret ove akcije preneo svoja iskustva u radu sa izbeglicama I organizaciji distribucije hrane kao I način na koji se mora ophoditi sa nevoljnicima čuvajući njihovo dostojanstvo I iman. S tim u vezi, Islamska zajednica Srbije  je već preduzela administrativne korake da se u izbegličkom kampu omogući prostor za mesdžid te I na taj način ukaze na važnost namaza bez obzira na uvete u kojima se vernik nalazi. Izbeglice koje se trenutno nalaze u Srbiji su u verskom smislu pod nadležnošću muftijstava a briga za njihova verska prava I obaveze će biti stalni zadatak svih imama I volontera koje okuplja Islamska zajednica Srbije.

100805860 141151580848180 4163872713598828544 n 1

gajtet logo veliki

 

logo RIZS

Halal Srbija