2 strana foto za tekst br 1

Devetnaestog januara / drugog džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Centralna tema hutbe je bio ahlak/moral muslimana.

"Draga braćo u islamu, danas govorimo o ahlaku (moralu). Ovo je jedna od prioritetnih tema u vremenu opšte krize morala i sve većeg gubljenja stida, koji je prepoznatljiva karakterna osobina mumina. Bez morala nema ni pravog iskrenog mumina.
Kaže Allah dž.š govoreći o Poslaniku, salllallahu alejhi ve sellem, u 4.ajetu sure El- Kalem: „Ti si Poslaniče uistinu najboljeg morala!“

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najlepšeg ahlaka i on je naš najbolji uzor u svom odnosu prema ahbabima, komšijama, svojoj porodici pa i prema dušmanima.

Kaže Abdullah bin Haris: „Nisam video čoveka da je bio više nasmejan od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.“
Kaže Džerir bin Abdullah: „Nije Poslanik čuo moj glas pod svojom kućom, a da me nije uveo u kuću. Od kada sam primio islam nikada se nije sreo sa mnom, a da nije bio nasmejan.“

Jedna od osnovnih poruka je izgradnja moralnih vrednosti kod ljudi na što ukazuju i reči Poslanika koje beleži Ahmed.
Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista sam poslan da upotpunim plemenite osobine.“ (Ahmed)

Prenosi Džabir bin Abdullah da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Meni najdraži i najbliži od vas na Sudnjem danu su oni koji su najboljeg ahlaka.“

Pa ko od nas želi da ga voli Poslanik i da se raduje njegovoj blizini na Sudnjem danu neka bude što boljeg ahlaka.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, savetuje Ebu Zerra rečima: „Boj se Allaha, gde god bio, nakon lošeg dela učini dobro delo, pa ćeš ga izbrisati; i lepo se ophodi sa ljudima.“

Draga braćo i sestre u islamu, lepim ahlakom se upotpunjuje iman kao što stoji u hadisu, koji beleži Tirmizi. Prenosi Ebu Hurejre da je Poslanik rekao: „Najpotpunijeg imana su oni mumini koji su najboljeg ahlaka, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama.“

Lep ahlak je ono što će vernika posebno krastiti na Sudnjem danu. Kada se budu vagala ljudska dela pa blago onima koji se okite moralom.

Prenosi Ebu Derda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema ničeg težeg na mizanu vernika na Sudnjem danu od lepog ahlaka.“ (Tirmizi)

Lep ahlak će biti razlogom ulaska u Džennet kao što stoji u predaji koji beleži Tirmizija.
Prenosi Ebu Hurejre da je upitan Poslanik o tome šta će najviše ljude uvesti u Džennet, pa je rekao: „Takvaluk i lep ahlak.“

Budimo od onih koji se lepo ophode sa ljudima, iskreni, skromni, strpljivi, stidljivi i blagi!

Molim Allaha da nas učvrsti na put islama, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podneti, da nas učini od onih koji su najlepšeg morala, da se smiluje našim roditeljima, da nam oprosti grehe i uvede nas u obećani Džennet u društvu sa poslanicima, šehidima i svim dobrim ljudima. Amin."

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza