WP 20180126 12 14 40 Pro

Dvadeset šestog januara / devetog džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.

Glavni imam Bajrakli džamije, Ramadan ef. Mehmedi, je u hutbi pojasnio pogrešno shvatanje imana kroz primer tzv. "čistog srca" koje čisto i jasno oseća, ali ne klanja i ne obavlja propisane farzove.

Postavljajući pitanje "da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada ga je Uzvišeni obavestio da su mu oprošteni svi gresi koje je učinio i koje će eventualno učiniti do kraja svoga života, odustao od obavljanja svakodnevnih verskih obaveza pravdajući se da on ima čisto srce," dao odgovor citirajući hadis koji beleže Buhari i Muslim. "Jedne noći Poslanikova supruga Aiša, radijallahu anha, nakon što je primetila da zbog noćnog namaza koji je klanjao svake noći, iz njegovih peta teče krv zbog dugog stajanja, upitala ga je zašto toliko dugo klanja kad su mu gresi oprošteni, a on na to nije rekao: 'U pravu si, o Aiša, ja imam čisto srce!', već je odgovorio: 'A zar da ne budem Allahu zahvalni rob?'

Govoreći o životu Allahovog miljenika i uzora svih muslimana, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ef. Mehmedi je zapravo govorio o primeru najispravnijeg doživljaja islama i imana i praktikovanju istog, pitajući se "da li je ikada čovek najčistijeg srca koji je hodao ovom zemljom do Sudnjega dana ostavio, propustio, ili odustao od bilo kojeg dela koje mu je naredio Uzvišeni Allah: namaz, post, zekat, hadž, hidžra, i sl."

"Allah je stvorio čoveka i učinio ga namesnikom na Zemlji, na kojoj mu je sve podčinio i kroz objavu odredio pravila njegovog življenja.

On mu je odredio vek na ovom prolaznom svetu kako bi ga iskušao i time mu odredio ahiretski položaj svojom, dakle, Allahovom Milošću a ne čovekovom zaslugom, jer se večnost ne može nikako zaslužiti u kratkom dunjalučkom životu.
O tome Allah kaže: „Onaj koji je stvorio smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je Silni i Onaj koji prašta.“
Allah dž.š je u ovom ajetu prvo spomenuo smrt i dao joj prioritet nad životom, jer je smrt tj. život posle nje cilj, a život na dunjaluku je samo sredstvo za ostvarenje tog cilja.

Allah nas podučava u suri Junus (24, 25) šta je to dunjaluk. „Život na ovom svetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo kišu s neba, kišu s kojima se ona izmeša, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kada se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kada stanovnici njeni pomisle da su oni toga gospodari i dođe naredba Naša noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da pre ničega nije bilo. Eto tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.“

Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoće.
Iz ovih ajeta čovek treba da shvati da je ovaj svet prolazan kao i rast biljaka, a da je naš ovozemaljski život kao kiša koja natapa zemlju i čini je plodnom; ali, kada sve nabuja i kada čovek pomisli da je to sve njegovo, Allahovom voljom sve to nestane.
Ahiretska kuća koju Allah naziva „Kućom mira“ je pripremljena za one koji su na pravom putu i koji se samo Njega boje i nadaju Njegovoj nagradi.

Vernik ne sme zapostaviti dunjaluk i odreći se materijalnih dobara jer nam je dunjaluk potreban i kao sredstvo do Ahireta i on mora imati za cilj da pokornost Allahu, bude ispred dunjalučkih interesa.

Musliman od dunjaluka neće uzeti ništa drugo osim onoga što je halal i neće raditi ništa sem halal poslova i sav dunjaluk će iskoristiti za sticanje Allahovog zadovoljstva.

Dunjaluk treba da bude sredstvo, a ahiret cilj koji zaslužuje da čovek zbog njega, u ime Allaha, žrtvuje svoje vreme i uloži maksimum napora i materijalnih dobara sa kojima ga je njegov Gospodar počastio," kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi.

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza