media share 0 02 05 9f1874febb63b16921e7eb8a4a5d6b910d4b258884f6fcaacd2edc92e9a99180 Picture

U sklopu mnogobrojnih aktivnosti Reisu-l-ulema Sead ef Nasufović i Muftija srbijanski Abdullah ef Numan obišli su rekonstruisanu džamiju u Malom Zvorniku i pružili podršku džematlijama uz želju da nastave da rade sa istim entuzijazmom, elanom i u istom pravcu – “a nagrada je kod Allaha”.

Reisu-l-ulema je održao hutbu – čija je centralana tema bila hidžretska nova godina, i predvodio džuma namaz, nakon čega su džematlijama podeljeni mushafi.

Reis efendija i Muftija srbijanski su se tokom druženja na licu mesta upoznali sa funkcionisanjem i organizovanošću ovog džemata, ali i sa njihovim potrebama i problemima. Tom prilikom je uručena donacija Rijaseta Islamske zajednice Srbije koja će po rečima Muftije mačvansko – podrinjskog, Mehmedalije ef Velija, biti iskorišćena za nastavak radova na izgradnji gasulhane, čime bi se privela kraju izgradnja islamskog centra. “Nadamo se da će otvaranje biti moguće u mesecu oktobru uz prisustvo mnogobrojnih zvanica. Verujemo da će džamija postati simbol jedinstva i stabilnosti Islamske zajednice”, kazao je efendija Veli.

WP 20170922 13 05 41 Pro

Dvadeset drugog septembra / drugog muharrema u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao i predvodio džuma namaz hafiz Abdurrahim ef Sulejman.
Centralna tema hutbe je bila hidžra Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i vrednost meseca muharrema.

„Draga braćo i poštovane sestre, nalazimo se u novoj 1439. hidžretskoj godini. Prošlo je 1438 godina od znamenitog, velikog i važnog - poukom i porukom neiscrpnog - preseljenja poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, iz Meke u Jesrib – Medinu. Prema proračunu hidžra se dogodila 20 sptembra 622 godine a utvrđivanje za računanje vremena od ovog događaja datira od vremena halife Omera radijallahu anhu. Odluka je doneta sedamnaest godina nakon hidžre.
Mesec muharrem je određen kao prvi mesec u godini zato što ponovo, iznova počinjemo sa radom nakon povratka sa hadža.
Nadam se da naša memorija nije izgubila kazivanje o hidžri, o Poslanikovom preseljenju, o tegobama koje su dovele do hidžre, o tegobama same hidžre i uspeha koji je usledio nakon nje. Znati napamet kazvanja ne znači ništa ako iz njih pouke i poruke ne uzmememo. Hidžra ne sme da se zaboravi kao što ne sme da se svede samo na poruku preseljenja jer hidžra nije samo iseljavanje već je i pojam koji nas uči da kao što su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i ashabi bili spremni zarad vere ostaviti sve što su imali da i mi trebamo imati spremnost i pokazati odlučnost da radi vere ostavimo ono što je loše makar nam to donosilo probleme, materijalne i druge gubitke i slično.

Hidžretskom novom godinom mi ulazimo i u sveti mesec muharrem koji je prvi mesec islamskog kalendara. Naziv meseca je izveden iz arapskog korena reči hareme što ima značenje sveti, nepovrediv, zabranjen.
Govoreći o mesecima Allah Uzvišeni u Kur’anu u suri et -tevba trideset šesti ajet kaže:
’Broj meseci u Allaha je dvanaest,
prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio,
a četiri su sveta;’
Sveti meseci su još redžeb, zu-l-kade i zu-l-hidže.
U bogatoj islamskoj literaturi preporučuje se da u ovom mesecu trebamo nametnuti sebi poseban režim života, prema svakoj inače redovnoj obavezi ophoditi se kao prema nečemu svetom, naterati sebe za traganjem i prepoznavanjem svetosti u životnim pojavama te ljudima i uopšteno svim stvarima koje nas svakodnevno okružuju. Deset dana meseca muharrema ko je u mogućnosti neka isposti, jer kazao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji beleži imam Muslim u svom Sahihu: ’Najvredniji post nakon Ramazana je post Allahovog meseca muharrema’. Isto tako trebalo bi pojačati učenje Kur’ana, povećati zikr, dobrovoljni namaz...
Draga braćo i poštovane sestre otvorite svoja srca Kur’anu“, kazao je između ostalog hafiz Abdurrahim ef Sulejman.

WP 20170922 13 06 12 Pro

media share 0 02 04 6fe9139db8692ea5d879c96cb4cb39b765416bc1354db65cd02cbeaad3ff8582 Picture

Dani evropske baštine 2017, od 15. septembra do 2. oktobra, u Beogradu i Srbiji će biti obeleženi temom „Kulturno nasleđe i priroda“. Na taj način, kao i prethodne godine, Srbija se priključuje obeležavanju zajedničke teme na nivou Evrope.
Tim povodom Rijaset Islamske zajednice Srbije organizovao je izložbu u Šejh Mustafinom turbetu. Poznato je da najveći problem sa kojim se suočava muslimanska zajednica Srbije jeste nepostojanje održive institucionalne strategije očuvanja duge i značajne kulturne i običajne tradicije muslimana. Time je sprečen kulturni i običajni kontinuitet IZS ali i šira javnost nije upoznata sa viševekovnim bogatvom naše kulture i tradicije i njenim doprinosom kulturi ovih prostora. U Beogradu ali ni u drugim gradovima Srbije ne postoji prostor koji bi, sa jedne strane bio prepoznat kao autentični prostor očuvanja muslimanske baštine, a sa druge kao centar okupljanja savremenih kulturnih stvaralaca i prezentacije njihovog stvaralašta. IZS i GAJRET, kao društvo koje se bavi kulturom, primorana je da u ovakvim i sličnim manifestacijama organizuje prezentaciije u skromnom prostoru Šejh Mustafinog turbeta, kako ne bi bila nevidljiva na kulturnom prostoru Beograda. Ujedno, ovo je i višegodišnja borba Islamske zajednice i skretanje pažnje relevantnim institucijama o nepostojanju islamskog muzeja.

Dani evropske baštine traju do drugog oktobra, a Šejh Mustafino turbe, koje se nalazi u Višnjićevoj ulici, biće otvoreno u tom periodu.

media share 0 02 04 8af6d1ccc730e1266a511f9473ae09117ab33efb2421e07882ba2a914fc967fa PicturedaniEvropskeBastine03daniEvropskeBastine04

media share 0 02 05 2d8748e3782de7e2629df3d0b42d4a67723e482827a0e4880a2bc2e7e7449c93 Picture

Petnaestog septembra / dvadeset četvrtog zu-l-hidždže u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao i predvodio džuma namaz Abdullah ef Numan, Muftija srbijanski.

Centralna tema hutbe je bila Jednoća Allaha.
Muftija srbijanski je kroz Kur’anske ajete i stavove učenih pojasnio ispravno verovanje u Allaha i Njegovu Jednoću.

„Jedina vera kod Allaha je Islam. Drugi mogu da budu nabogatiji na svetu, mogu da budu najoružaniji u svetu , mogu da budu šta hoće ali neće biti vernici, a u Džennet će jedino ući vernici. Jedino će oni ući i biti sa svojim Gospodarom, Njegovim poslanicima i ako Allah da sa svojim porodicama.
Allah Uzvišeni nam je dao u Kur’anu suru Ihlas. Najvažnija sura u Kur’anu što se imana tiče, što se verovanja tiče - u Koga verujemo, kako da verujemo...ništa nam drugo nije potrebno osim sure Allahovog Jedinstva.
’Reci Allah je Jedan, On je Sveobuhvatan, nije ni rođen niti je On nekoga rodio’, i to je to. Kada su zapitkivali imama Malika u Medini oko pojedinih reči kojima se Allah opisao u Kur’anu, imam Malik je kazao ’Ja u to verijem bez kako’,jer ono što je Allah rekao to je istina“, kazao je efendija Numan i dodao da su mnogi ušli u „slobodno tumačenje“ i tako zgubili svoj iman.

U nastavku hutbe Muftija srbijanski je istakao da će iskreni vernik, onaj koji obožava i voli Allaha slediti poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. „Božiji Poslanik nam je svojim primerom pokazao kako da se ponašamo jedni prema drugima, sami prema sebi, kako prema Allahu. To je naš ahlak, to je naš moral. Allah nam je dao najlešpe na svetu i način kako da se međusobno zbližavamo,kako da se upoznajemo, kako da živimo, kako da budemo moralno dobra bića... Zašto radimo ono što ne piše u Božijoj Knjizi, ono što nije po sunnetu Božijeg Poslanika? Kako možemo sebi da dozvolimo da nam ponašanje bude van sunneta?! , kazao je između ostalog Abdullah ef Numan.

media share 0 02 05 6324e033f2ed6d9e5a40fcf0a7d8448efa73aa0ae484983f55a09e7480ed2508 Picture

WP 20170913 12 10 08 Pro

Danas je u prostorijama Islamske zajednice Srbije u Beogradu boravila delegacija Gradske Opštine Palilula. Đorđa Aleksića, šefa kabineta predsednika opštine, i njegove saradnike Jelenu Mijatović i Miroljuba Nestorovića ugostili su: Muftija srbijanski Abdullah ef Numan, Muftija beogradski Mustafa ef Jusufspahić, Predsednik VS Muhamed Jusufspahić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Palilula Muhamed ef Hadžić, predsednik džematskog odbora Palilula AbdulAziz Šerir, Eldin ef Ašćerić i glavni imam Bajrakli džamije Ramadan ef Mehmedi.

Do sastanka je došlo na inicijativu predstavnika Opštine Palilula koji su izrazili želju da se upoznaju sa potrebama muslimana ove beogradske opštine, njihovim problemima kao i predlozima za rešavanje istih uz želju da se do rešenja dođe zajedničkom saradnjom. „Opštinska vlast ulaže veliki trud da olakša život svih njenih građana, a briga prema manjinama i rešavanje njihovih problema je nešto što je u samom vrhu prioriteta“, kazano je na sastanku.

Muftija srbijanski Abdullah ef Numan izrazio je zahvalnost na inicijativi za susretom, samoj poseti i kako je kazao „na iskreno pokazanoj želji za rešavanjem konkretnih problema uz nadu da će se u skorije vreme pokazati i sami rezultati rada“.

Mustafa ef Jusufspahić Muftija beogradski je kazao u svom obraćanju jednu vrlo interesantnu činjenicu. Naime, kao rođeni Beograđanin on se nikada ne može osetiti tzv. „manjinskim delom stanovništva“ kao i da je takva kategorizacija pogrešna i nepotrebna navodeći da treba da „budemo iskreni sledbenici Isusa (Isa’ a.s) i Muhammeda (s.a.v.s.)“, što bi u praksi značilo da bismo bili društveno angažovani članovi društva čime bi svaki građanin osetio samo hajr – dobro.

Muhamed ef Hadžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Palilula, istakao je važnost saradnje između lokalnih vlasti i Islamske zajednice kako bi se stvorili optimalni uslovi za institucionalno tumačenje vere. Naime, nedostatkom adekvatnih objekata i prostorija u kojima bi se, pre svega mladima, pojašnjavali propisi vere i gde bi Islam tumačile osobe koje su školovane na priznatim i poznatim islamskim fakultetima, otvara se mogućnost zloupotrebe vere i okretanja mladih ka alternativnim izvorima informacija koji su najčeće neprovereni i pogrešni. Efendija Hadžić je izneo podatak da preko hiljadu učenika pohađa islamsku versku nastavu u paliluskim osnovnim školama. On je takođe istakao da ovaj susret vidi kao „prvi korak u konkretizaciji odlične saradnje između opštine i IZS.“

Predstavnici Islamske zajednice Srbije izrazili su želju da u saradnji sa Opštinom Palilula pokrenu projekte od kojih bi imali koristi svi stanovnici ovog dela grada bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Polje delovanja Islamske zajednice je široko, te osim verske misije (kojom treba objasniti i podučiti ljude šta je zaista Islam i kako biti iskren i pravi musliman praktičar) oblasti obrazovanja, brige o mladima, borbe protiv nasilja nad ženama, pomoć socijalno ugroženima samo su neke kojima se bavi IZS.

Đorđe Aleksić je istakao da su vrata predstavnika opštine uvek otvorena za projekte koje kreira Islamska zajednice Srbije i da su takvi projekti uvek rado prihvaćeni i promatrani. S druge strane, Aleksić je dodao da su zajednici dostupni kulturni objekti za sve manifestacije kao i potpuna podrška u realizaciji istih.

WP 20170913 11 18 43 Pro

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza