WP 20170709 11 32 50 Pro

Danas je u prostorijama Islamske zajednice u Beogradu održana proširena sednica imama muftijstva beogradskog.
Na prvoj postramazanskoj sednici, kojom je predsedavao Muftija beogradski i vojni Mustafa ef Jusufspahić, glavne tačke dnevnog reda su bile:
1.) Izveštaj ramazanskih aktivnosti
2.) Realizacija akcije sadekatu-l-fitra
3.) Realizacija akcije Hadždž 2017.

Pored vojnog džemata na Banjici, ramazanske aktivnosti su sprovedene na još 16 lokacija. Uporedo sa teravih namazom organizovana su predavanja, učenje harfova, mukabela…
Sveukupno, tokom meseca Ramazana na namazima je bio primetan veći broj džematlija u džamijama. Posebno raduje to što je u safovima bilo dosta mladih, iako je leto pa su samim tim jacija i teravih namaz klanjani u kasnim večernjim satima, broj klanjača je bio zadovoljavajući.

Beogradsko muftijstvo je imalo gostovanje dva hafiza iz Turske koji su bili ispomoć i koji su uspeli da obiđu jedan broj beogradskih džemata.
U saradnji sa istanbulskom opštinom Bayrampaša i ove godine je organizovan veliki iftar na Kalemegdanu, a uz svakodnevne iftare ispred Bajrakli džamije treba izdvojiti i džemat Zemun grad – tri velika iftara za dvesta, sto osamdeset i sto pedeset ljudi, kao i džemat Ledine koji je organizovao dva iftara za po dvesta džematlija.

Džemat Voždovac (u Husovoj) je za muslimane Sirije sakupio hiljadu sedamsto evra, a u saradnji sa drugim džematom u ovoj beogradskoj opštini podeljeno je sedamdeset četiri paketa najsiromašnijim muslimanima Beograda.
Džemat Zemun grad je pomogao tri porodice – jednoj je kuća opremljena nameštajem, dok su za dve obezbeđena drva za ogrev za narednu zimu.
Ovaj džemat je jednoj učenici iz svoje opštine poklonio laptop.

Kada je u pitanju odlazak na hadždž, izdvajaju se dva džemata: Zemun polje je jednog svog džematliju darovao odlaskom na hadždž i Zemun grad po brojnosti prijavljenih (sedmorica džematlija).

Na kraju sastanka Muftija Jusufspahić je istakao značaj koordinacije džemata oko svih aktuelnih pitanja . O akcijama i svim radovima, posebno kada su u pitanju građevinski radovi na objektima Islamske zajednice, mora prethodno biti upoznata Vakufska direkcija. “Džemati ili pojedinci u džematima se ne mogu ponašati kao da je vakuf njihova privatna svojina pa da rade bez pitanja ili konsultacija”.

WP 20170709 11 26 35 Pro

WP 20170707 13 27 08 Pro

7. jula/13. ševvala u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Sabir ef Ibišević.

"I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave" (El Hašr 19) - bio je centralni ajet današnje hutbe. Sabir efendija je kroz Kur'anske ajete i hadise Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govorio o važnosti, značaju i vrednosti iskrenog i potpunog robovanja Uzvišenom Allahu.

"Neznanje je najveći neprijatelj čoveku. Nemoguće je nabrojati sve blagodati koje nam je Allah dao. Allah nam je dao neizmerno dobro a najveća blagodat je to što nas Allah nije ostavio da lutamo na dunjaluku pa znamo šta je Pravi put, znamo za ahiret, znamo za Džennet, znamo za Džehennem, znamo za Allohovog Poslanika. Od nas zavisi kako ćemo pristupiti tome, kako ćemo da se ponašamo prema toj blagodati", rekao je efendija Ibišević.

"Ako budemo izgradili svoj život na temelju - na la ilahe illAllah Muhammedun resuluLLah, nema potrebe za strahom. To je sistem života i to je namaz, to je hadžž, to je Ramazan, to je zekat, to su imanski šarti...i robujmo Allahu kao da ga vidimo jer iako mi njega ne vidimo On nas zaista vidi", podsetio je prisutne Sabir ef Ibišević.

media share 0 02 04 ef8d600776d69294a4698071972ddc76011de53ebc8769b6261332157ce2196d Picture

U prostorijama Islamske zajednice Srbije, Mustafa ef Jusufspahić Muftija beogradski i direktor Halal agencije primio je delegaciju biznismena iz Kenije.
Gosti su imali priliku da se bliže upoznaju sa životom muslimana Beograda kao i da saznaju nešto više o njihovom načinu poslovanja. Koliko vernici vode brigu o halal proizvodima kao i o uslugama koje ispunjavaju šerijatske uslove najpozitivnije su iznenadile muslimane ove afričke zemlje.
Tokom razgovora Muftija beogradski je delegaciju upoznao i sa organizovanošću Islamske zajednice kao i sa njenim celokupnim radom kao krovne institucije muslimana Srbije.

WP 20170629 15 41 40 Pro

Sva zahvala pripada jedino Allahu, Onome koji svemu meru i kraj određuje, koji menja dane i mesece. Zahvaljujemo Mu se na neizmernim blagodatima, a uistinu On je Onaj koji mnogo prašta. O vernici, bojte se Allaha i razmišljajte o brzini protoka dana i noći! Neka vas to podstakne na razmišljanje o brzini vašeg odlaska sa ovoga sveta! Opskrbite se dobrim delima. Mesec Ramazan je prošao. Bili smo prisutni u svim njegovim danima i noćima, a sada je otišao kao svedok svome Gospodaru. Svedočiće o onome koji je spoznao njegovu vrednost, ali isto tako, svedočiće i o onome koji je bio nemaran prema njegovom dobru, pa ga je zapostavljao i nezahvalno se odnosio prema njemu.

Stoga, neka svako od nas svede račun sa svojom dušom, neka je upita šta je to uradila u mubarek mesecu Ramazanu. Onaj koji je radio dobro u njemu, neka se zahvali Allahu i neka Ga moli za primanje tih dobrih dela i za postojanost u njima tokom celog svog života, a onaj koji je zapostavljao pokornosti u mesecu Ramazanu, neka se iskreno pokaje Allahu, subhanehu ve te'ala, neka otpočne svoj novi život ispunjavajući preostali deo svoga boravka na ovom svetu u pokornosti i neka svoj život proveden u nemaru i nepokornosti zameni novim životom, i nadati se da mu Uzvišeni Allah oprosti prethodne grehe i da ga učvrsti u preostalom delu života. Svevišnji Allah je rekao: "I obavljajte molitvu početkom i krajem dana, i u prvim časovima noći! Dobra dela zaista poništavaju rđava. To je pouka za one koji pouku žele." (Hud, 114) Takođe je rekao: "Osim onoga koji se pokaje, uzveruje i čini dobra dela, takvima će Allah zameniti njihova loša dela dobrim, jer Allah je Onaj koji mnogo pašta i koji je milostiv." (El-Furkan, 70) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "...i nakon lošeg dela učini dobro pa će ga ono izbrisati." (Tirmizi, 1988).

Činjenica je da su se ljudi razlikovali u proteklom mesecu. Među njima je bilo i onih koji su taj mesec proveli u pokornosti, udaljavali se od greha, ustrajavali i u činjenju dobrovoljnih ibadeta koji su povećali njegovo dobro. Takve, ako Bog da, obasipa Allahova milost zbog njihovih dobrih dela. Allah je rekao: "Uistinu, Allahova milost blizu je dobročinitelja!" (El-E'araf, 56). Među njima je bilo i onih koji su dane Ramazana provodili u postu ali su imali i malih greha, ne velikih. Takve, ako Bog da, obasipa Allahov oprost. Svevišnji je rekao: "Ako se klonite velikih greha, koji vam se zabranjuju, Mi ćemo vam oprostiti loša dela i uvešćemo vas u predivno mesto." (En-Nisa, 31). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana brišu grehe koji se počine između njih, ukoliko se sačuva velikih greha." (Muslim 233-16.)

Među ljudima koji su svedočili mesecu Ramazanu ima i onih koji su mesec Ramazan proveli u grešenju: čineći strogo zabranjeno i ostavljajući strogo naređeno, njihovo stanje nije se promenilo u Ramazanu, nisu se Allahu pokajali za svoja loša dela, ili su se samo privremeno pokajali za vreme Ramazana, a kada Ramazan prođe, takvi se vraćaju svojim lošim delima i ustrajavaju u njima do sledeće godine, ako je dožive. Doista, takvi su istinski gubitnici, istinske propalice, bankroti. Svoj život na dunjaluku upropastili su grešenjem i nepokornošću Allahu.
Braćo muslimani, obaveza je obožavati Allaha u svakom vremenu. Tome nema kraja, izuzev kada smrt nastupi. Uzvišeni Allah je kazao: "I obožavaj svoga Gospodara sve dok ti ne dođe smrt!" (El-Hidžr, 99) Takođe je rekao: "O vernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani!" (Ali Imran, 103).

Onaj koji misli da je ibadet potreban samo u mesecu Ramazanu, a da se može ostaviti posle ramazana, taj ima loše mišljenje o Allahu, taj nije spoznao Allaha kako treba. Ne obožava Ga osim u Ramazanu, ne strahuje od Njega osim u Ramazanu, ne nada Mu se osim u Ramazanu! Ovakav insan nakon Ramazana prekida vezu s Uzvišenim Allahom iako bez Njega ne može ni koliko je jedan treptaj oka. Stoga takav nema nikakve koristi od svoga Ramazana. Nažalost, neznanje kod pojedinih koji se pripisuju islamu toliko je da smatraju da ukoliko klanjaju džumu da im je ona dovoljna za sav ibadet tokom cele sedmice, pa ostavljaju tokom sedmice propisane dnevne namaze. Pojedini smatraju da im je ibadet u mesecu Ramazanu dovoljan za celu godinu, pa nakon što jedan mesec kako-tako provedu u namazu, ostavljaju namaze u ostalih jedanaest meseci. Braćo muslimani, nakon velikog širka nema opasnijeg greha od ostavljanja pet dnevnih namaza. Stoga se muslimani koji ostavljaju obavljanje namaza i drugih propisanih dela moraju poučiti i odlučno se prihvati svoje vere, moraju se Uzvišenom Allahu iskreno pokajati za svoje grehe, svoju nemarnost i nepokornost.

O vernici muslimani, nastavite sa činjenjem dobrih dela i nakon meseca Ramazana. Jedan od znakova primanja dobrih dela u Ramazanu jeste i ustrajnost u činjenju dobrih dela i nakon tog mubarek meseca. Ramazan nije ništa drugo do podstrek da se više približimo Allahu, da Mu se iskreno pokajemo, povećamo svoj ibadet i dobra dela, a prestanak činjenja dobrih dela i obožavanja Allaha, subhanehu ve te'ala, nastupa u smrtnom času, ne prolaskom Ramazana.

Jedan od znakova primljene tevbe, primljenog pokajanja u Ramazanu jeste i da čovek bude bolji nakon Ramazana, dok je jedan od znakova odbijanja i dela i tevbe, kao i jedan od znakova poniženja da stanje čoveka nakon Ramazana bude gore od njegovog stanja pre Ramazana. Stoga vodite računa o sebi, pogledajte u svoje stanje nakon meseca Ramazana! Znajte da su vrata pokajanja stalno otvorena u Ramazanu i u svakom vremenu. Stoga, onaj koji je u Ramazanu propustio priliku da se pokaje, neka ne gubi nadu u Allahovu milost. Naprotiv, neka požuri s pokajanjem u ma kojem se vremenu nalazio. Uistinu, Allah prima pokajanje svih onih koji Mu se iskreno pokaju, oprašta grehe svima onima koji od Njega oprosta zatraže i vrate Mu se! Svevišnji Allah je rekao: "Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogrešili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se pre nego što vam kazna dođe – posle vam niko neće u pomoć priskočiti. I sledite ono najlepše, ono što vam Gospodar vaš objavljuje, pre nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati'." (Ez-Zumer, 53-55)

Čuvajte dobra dela koja ste postigli u Ramazanu! Ne upropaštavajte ih povratkom u grešenje i loša dela, pa da time porušite ono što ste sagradili, uništite što ste ostvarili, jer, uistinu, loša dela, kada se nagomilaju, upropaste čoveka, prevagnu nad njegovim dobrim delima, a onaj čija loša dela prevagnu, takav će biti sigurni stradalnik.

Centri za visoko versko usavršavanje koji deluju u sastavu Predsedništva za verske poslove Republike Turske (Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı) su edukativni centri u kojima se organizuju razni kursevi koji imaju za cilj usavršavanje svršenika islamskih fakulteta i verskih službenika u oblastima islamskih nauka. Kursevi se sastoje od dve etape i to pripremne etape i etape usavršavanja i traju ukupno 30 meseci.
Pripremna etapa traje 9 meseci i pretežno se odnosi na izučavanje gramatike turskog jezika i gramatike arapskog jezika i to u vidu čitanja, pisanja, slušanja, razumevanja, konverzacije i prevoda.

Etapa usavršavanja traje 21 mjesec i pretežno se odnosi na izučavanje tefsira, hadisa, fikha, islamske misli, veronauke i Kur’ân-i Kerima.

Na ovaj kurs se mogu prijaviti svi strani studenti i verski službenici koji su završili jedan od islamskih fakulteta u Turskoj ili inostranstvu a koji naravno ispunjavaju određene kriterijume. Prijem kandidata će biti vršen putem intervjua. Oni kandidati koji steknu pravo na pohađanje dotičnog kursa dobijaće stipendiju od Fondacije Dijanet (Türkiye Diyanet Vakfı) tokom celog kursa.


Ko se sve može prijaviti?

1. Državljani Rusije, Kazahstana, Kirgizistana, Turske republike Severnog Kipra, Turkmenistana, Tadžikistana, Mongolije, Litvanije, Letonije, Estonije, Belorusije, Mađarske, Ukrajine, Gruzije, Azerbejdžana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Rumunije, Afganistana, Indije i Kine koji su završili jedan od islamskih fakulteta.
2. Svršenici islamskog fakulteta u okviru Internacionalnog teološkog programa (Uluslararası İlâhiyat Programı)
Kandidati koji su svršenici islamskog fakulteta u okviru Internacionalnog teološkog programa a žele pohađati ovaj kurs u obavezi su da potpišu ugovor o obaveznoj dužnosti nakon kursa. Predsedništvo za verske poslove Republike Turske je nadležno po pitanju postavljanja na dužnost istih. Dotični kandidati će nakon kursa prema potrebi od strane Predsedništva za verske poslove Republike Turske biti raspoređeni na dužnost u nekoj od stranih zemalja. Obavezna dužnost traje tri godine.
1. Kandidati koji nisu napunili 30 godina
2. Studenti koji su u mogućnosti da u toku Akademske 2016.-2017. godine diplomiraju


Način prijave

1. Prijave onih studenata i verskih službenika koji se trenutno nalaze u Turskoj vršiće se u predstavništvima Predsedništva za verske poslove Republike Turske ili predstavništvima Fondacije Dijanet u gradu u kojem borave.
2. Prijave onih studenata i verskih službenika koji se nalaze u inostranstvu vršiće se preko Predstavništva za verska pitanja pri ambasadi Republike Turske u zemlji u kojoj se nalaze.
Formular za prijavu i ostali formulari se putem dotičnog predstavništva dostavljaju Generalnoj direkciji za spoljne poslove pri Predsedništvu za verske poslove Republike Turske.


Datum prijava
Početak i kraj prijava: 19.06.2017. – 07.07.2017.


Dokumenta koja su potrebna za prijavu

1. Formular br. 1 - Formular za prijavu (sa slikom)
2. Potvrda o trenutnom stanju studija kandidata ili primerak diplome o završenim studijama
3. Primerak važeće lične isprave (pasoš, lična karta i sl.)
4. Formular br. 3 – Preporučno pismo (Za one kandidate koji se prijavljuju iz inostranstva ovaj dodatak treba biti popunjen od strane nadležnih lica verskih ustanova zemlje u kojoj se nalaze i treba se dostaviti savetniku, atašeu ili koordinatoru za verska pitanja pri Ambasadi Republike Turske u zemlji u kojoj se nalaze dok za one kandidate koji se prijavljuju iz Turske ovaj dodatak treba biti popunjen od strane akademskog koordinatora i treba se dostaviti gradskoj direkciji za obrazovanje u gradu u kojem se nalaze.)


Razmatranje prijava i intervju

Dokumenti kandidata koji su se prijavili na dotični kurs bit će uzeti u razmatranje od strane regionalnih koordinatora za obrazovanje i Predstavništva za verska pitanja kako bi se ustanovilo da li zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju postavljene kriterijume. Ukoliko se nakon razmatranja dokumenata ustanovi da kandidati zadovoljavaju postavljene kriterijume isti će shodno potrebi biti pozvani na intervju. Kandidati će nakon završetka prijava naknadno biti obavešteni o mestu i datumu intervjua.
Izbor kandidata će biti vršen na osnovu uspeha koji su stekli za vreme svojih studija te na osnovu rezultata intervjua. Dakle na dotični kurs će biti primljeni najuspješniji kandidati shodno kontigentu kandidata kojeg odredi naše predsedništvo. Pri izboru kandidata u obzir će se uzimati sledeći kriterijumi:
• nivo poznavanja Kuran-i Kerima i ostalih islamskih nauka,
• uspeh tokom osnovnih studija,
• sposobnost izražavanja na turskom jeziku,
• nivo poznavanja arapskog jezika.

Kandidati koji budu pozvani na intervju su u obavezi da sa sobom ponesu originale dokumenata koje su priložili prilikom prijave.


Nastava i obrazovanje na kursu

1. Kurs traje ukupno 30 meseci i sastoji se od dve etape i to pripremne etape i etape usavršavanja.
2. Obrazovanje na kursu se odvija u 10 semestara od kojih svaki od njih traje po tri meseca. Na kraju svaka tri meseca vrši se provera uspeha i znanja.
3. Kandidati će besplatno boraviti u Centru za visoko versko usavršavanje. Međutim oni koji žele boraviti van dotičnog centra sami će snositi troškove svog boravka.
4. Ukoliko kandidati u etapi usavšavanja ne budu pokazali željeni uspeh ili ukoliko budu nedisciplinovani biće isključeni sa kursa.
5. Tokom kursa za polaznike kursa će se održavati razne društvene i kulturne aktivnosti.
Mogućnosti koje se pružaju polaznicima kursa tokom trajanja programa
• Povratna karta za Tursku jednom tokom celog kursa (Ova tačka se odnosi na prijavljene kandidate i važi samo za zemlje koje su navedene pod tačkom br. 1)
• Obezbeđen boravak, hrana i ostale potrebe poput vize i zdrastvenih usluga
• Mesečna stipendija


Kontakt

E-Posta : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon :
+381 63 881 81 97
+381 64 044 06 09

Obrasci koji su potrebni za prijavu se mogu skinuti putem sljedećeg linka:
http://www2.diyanet.gov.tr/…/U%C4%B0P-KONUK%20%C3%96%C4%9ER…

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza