naslovna sjenica 2018

Danas, 7.1.2018. godine, na poziv reisu-l-uleme Islamske zajednice Srbijeu Sjenici je održan sastanak sa imamima, predstavnicima džemata, profesorima Fakulteta islamskih nauka, profesorima sandžačkih medresa, nastavnicima islamske vjeronauke, uposlenicima vaspitno-obrazovnih i odgojnih ustanova “Nahla” sa područja Mešihata Islamske zajednice Sandžaka.

Na sastanku je bilo prisutno preko stotinu uposlenika Islamske zajednice, a glavne teme o kojima se razgovaralo bile su realizacija procesa za izbore džematskih odbora u medžlisima Mešihata Islamske zajednice Sandžaka i savjetovanje za izbor sandžačkog muftije na predstojećim izborima.

Prisutnima se obratio reis Nasufović u svojstvu domaćina ovog veoma važnog susreta i u svom nadahnutom govoru uputio više savjeta i preporuka u cilju jedinstvenog djelovanja organa i institucija Islamske zajednice Sandžaka. Posebno je naglasio važnost džamije, te problema s kojima se vjernici susreću posljednjih godina, jer je veliki dio vjerskog života “premješten” iz džamija u privatne prostorije i nevladine organizacije koje se kao pandan Islamskoj zajednici nude mlađim vjernicima. Također, istako je važnost džematskih izbora koji su uvod za izbore na višim nivoima u organizacionoj i hijerarhijskoj strukturi Islamske zajednice. Na kraju svog obraćanja upoznao je skup sa dosadašnjim rezultatima rada Rijaseta, te o dogovorenoj saradnji sa velikim brojem Islamskih zajednica u inostranstvu, a naročito sa Dijanetom Republike Turske.

Prisutni su imali priliku da u pisanoj formi predlože Rijasetu Islamske zajednice Srbije kandidate za izbor novog muftije sandžačkog i predsjenika Mešihata Islamske zajednice Sandžaka. Imami i predstavnici džemata preuzeli su izborni materijal i izvod iz pravilnika o načinu sprovođenja džematskih izbora, a za muftiju sandžačkog predloženo je više kandidata: Sabit ef. Šećović iz Sjenice, dr Nadir ef. Dacić iz Prijepolja, Muhamed ef. Demirović, Jakub ef. Leković, Hasib ef. Suljović, Senad ef. Halitović iz Novog Pazara. Predloženi kandidati će biti upoznati sa prijedlozima i u susretu sa Reisu-l-ulemom i povjereništom Mešihata Islamske zajednice Sandžaka kojeg čine Kasim ef. Dervišević, Muzafer ef. Izberović, Sabit ef. Šećović i Sabahudin Fazlić, izjasnit će se o predlozima za kandidaturu. S obzirom na to da je rok za podnošenje prijedloga otvoren, za očekivati je i nove prijedloge.

Povjereništvo je preuzelo obavezu da izvrši sve neophodne pripremne radnje za sprovođenje džematskih izbora i u tom cilju da u što kraćem roku formira izborne komisije. Sledeći sastanak povjereništva zakazan je za 22. januar, kada se i očekuje završetak izbora džematskih odbora.

sjenica s 1sjenica s 2sjenica s 3sjenica s 4sjenica s 5

ramadan ef hutba 3

Dvadeset devetog decembra / jedanaestog rebiu-l-ahira u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi.
Glavni imam Bajrakli džamije govorio je o vrednosti džamije i adabima ponašanja u njoj kao i o vrednosti džume namaza.

"Džamija je Allahu najdraže mesto na zemlji. Graditi je i održavati potvrda je prisustva imana tj. verovanja u našim srcima.
Ebu Seid el Hudri r.a prenosi da je Poslanik sallalahu alejhi ve sellem rekao: „Kada vidite nekog čoveka da se navikao na džamiju, posvedočite da on ima imana u sebi jer je Uzvišeni rekao – Allahove džamije gradi i održava onaj koji veruje u Allaha i Sudnji dan.“ (Tirmizi)

Vernik ide u džamiju jer ga u nju poziva Svoritelj, putem mujezina. U hadisu Ebu Hurejra r.a Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Niko/ništa neće – džin, kamen, čovek ili nešto drugo, čuti glas mujezina a da mu neće svedočiti na Sudnjem danu.“ (Buhari)

Na svaki korak učinjen ka džamiji, stepen kod Gospodara podižemo i tim korakom se od greha čistimo. Za svaki trenutak proveden u džamiji, nadoknadiće nam se hladom na dan kada drugog hlada ne bude bilo.

Ebu Hurejre r.a prenosi od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis: „Nikada neće vernik doći u džamiju radi namaza i zikra, a da mu se Allah neće obradovati baš kao što se porodica obraduje nekom svom članu koji je dugo izašao pa se vratio.“

Džamije su Allahove kuće. Da ih gradimo- obavezni smo; a i održavati ih, naša je dužnost.
Aiša r.a kaže: „Poslanik je dao preporuku da se džamije grade unutar naseljenih područja, te da se drže čistim i urednim.“
Musliman je obavezan u džamiju dolaziti čist i uredan jer je to Allahova naredba.

Lepo se obucite, naređuje Svevišnji, kada u džamiju idete, u suri El Eraf, trideset prvi ajet.“
Musliman kada ide u džamiju ne sme nijednim svojim gestom uznemiravati nekoga. Kao što nam je i poznato, Poslanik sallalllahu alejhi ve sellem, zabranio je da jedemo luk kada idemo u džamiju jer ćemo neugodnim zadahom uznemiravati braću klanjače, ali i meleke koji se takođe uznemire. Jednako je zabranjeno doći u džamiju u odeći i čarapama koje se na znoj osećaju, ali i prejakim mirisima i nagih leđa. Sve je ovo iz poštovanja prema Božijoj kući, ali i prema verničkoj obavezi da nikoga ne uznemiravamo.

U džamiju se ulazi desnom nogom.
O čistoći džamije vodi brigu svaki klanjač, svaki njen posetilac, jer brinuti o Allahovoj kući je posebno vredno, kao i o njenoj okolini.

Od Enesa r.a prenosi se kako je u vreme Poslanika živela jedna žena koja je brala trnje po džamiji. Kada je umrla, niko nije obavestio Poslanika sallalllahu alejhi ve sellem o njenoj dženazi, na šta Poslanik reče: „Kada neko od vas preseli na Ahiret, onda me obavestite o tome.“ Nakon toga joj je klanjao dženazu i rekao: „Video sam je u Džennetu, zato što je brala trnje po džamiji.“

U kakvom stanju ostaviš toalet nakon upotrebe?
U kakvom stanju ostane abestana iza nas?
Gde ostavim papuče nakon abdesta?
Kako se prema Allahovoj kući odnosimo i pravimo li sebi mesto u Džennetu brinući se o čistoći džamije?

Kada se u džamiju uđe na namaz sedne se redom u saf, u prvo prazno mesto. Saf se formira sa sredine pa ravnomerno sa obe strane. Nepotpuni saf krnji namaz, a prvi saf je najvredniji pa onda svaki sledeći.

Namaz se oglašava ezanom. Ezan je poziv u Allahovu kuću, poziv za razgovor sa Stvoriteljem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da kada se ezan čuje, da ćutimo i da jedino što u tom trenutku možemo govoriti jeste ponavljanje ezanskog teksta za mujezinom.
La havle ve la kuvvete illa billahil alijjil azim.
Kada se Kur’an uči, izričita je naredba Božija: „Vi ćutite i slušajte da biste spašeni bili.“ El Eraf, 104.
Slušanje Kur’ana je obaveza, meleki i džini ga takođe slušaju i čude se lepoti njegovoj. Nemojmo da izbegavamo sevap, ne bežimo od nagrade tako što dok se Kur’an uči mi postupimo suprotno Božijim pravilima.

Petak je dan kada je Allah Uzvišeni učinio odabranim i kojeg je odlikovao nad ostalim danima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Najbolji dan koji je sunce obasjalo je petak; u njemu je stvoren Adem a.s u njemu je uveden u Džennet i toga dana će nastupiti Smak sveta.“ (Muslim)

U ovom odabranom danu muslimani se obavezuju na džumu namaz. Imam Ahmed beleži hadis da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Ko se očisti i okupa u petak, rano ustane i među prvima dođe peške, a ne na jahalici, sedne blizu imama i sasluša ga, a sam reč ne progovori – za svaki će korak imati nagradu kao što se ima od godinu dana dobrovoljnog posta.“

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Pet dnevnih namaza, džuma do džume i namaz do namaza brišu grehe počinjenne između njih ako se izbegnu veliki gresi.“
Ko prouči petkom suru El-Kahf biće mu svetlo do naredne džume i ista sura nas štiti od prokletog Dedžala ako se nađemo u njegovom vremenu.

Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u veru- Verujte u Gospodara vašeg! I mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grehe naše i pređi preko rđavih postupaka naših i učini da posle smrti budemo sa onim dobrim." (Ali Imran, 197).

WP 20171229 20 07 10 Pro

Obaveštavamo sve naše slušaoce, čitaoce kao i one koji nas prate putem društvenh mreža da je u prodaji kalendar za 2018. godinu. Poklon Ramazanska vaktija.

Kalendar pored Ramazanske sadrži i vaktiju svih pet dnevnih namaza po danima uz navedene značajnije događaje u hidžretskom kalendaru, kao i najave dogđaja koje organizuje Islamska zajednica Srbije tokom 2018. g.

Kalendar možete kupiti kod svog džematskog imama po ceni od 300 RSD.

WP 20171229 20 08 14 Pro

WP 20171224 12 51 20 Pro

Juče, 24.12.2017. godine, u Beogradu u sali „hAmd“ pored Bajrakli džamije održana je redovna sednica Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije.

Na početku sednice prisutnima se obratio Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef. Nasufović koji je kazao da „smo preuzeli amanet za organizaciju i unapređenje života muslimana Srbije,“ i uputio dovu Allahu Uzvišenom „da rad bude hajirli, a odluke ispravne i korisne za muslimane Srbije.“

Predsednik VS IZS muftija Muhamed ef Jusufspahić je pred sabornike iz tri Mešihata (sandžačkog, preševskog i srbijanskog) predložio dnevni red 22. po redu sednice koji je jednoglasno usvojen, te se u nastavku sednice raspravljalo i glasalo o sledećim tačkama:

- 1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 21. sednice Vrhovnog sabora
- 2. Podnošenje izveštaja sa sednice Sabora Islamske zajednice Sandžaka (održane 14.05.2017. godine)
- 3. Centralizacija izdavanja priznanica, blokovske robe i kalendara
- 4. Ustanovljenje vakufske direkcije Islamske zajednice Srbije
- 5. Donošenje Pravilnika o svečanostima i protokolu
- 6. Imenovanje glasnogovornika Islamske zajednice Srbije
- 7. Obeležavanje 150 godina Islamske zajednice Srbije
- 8. Razno

Nakon usvajanja prve dve tačke dnevnog reda povedena je rasprava o trećoj i četvrtoj gde su se sabornici složili da bi se donošenjem odluke o centralizaciji izdavanja priznanica, blokovske robe i kalendara, odnosno štampanja važnog materijala na jednom mestu, zajednica osnažila i postala još jedinstvenija. Ovim bi se otklonile eventualne pogreške i razilaženja oko pojedinih datuma (važnih za verski život muslimana) a sve u cilju poboljšanja rada zajednice i njenog transparentnijeg delovanja.

S druge strane, ustanovljenje vakufske direkcije Islamske zajednice Srbije, odnosno objedinjenje tri kancelarije u jednu zajedničku dovelo bi do većeg jedinstva, ali i olakšalo sve pravno-birotehničke poslove zajednice i odnose sa državom i trećim licima.
Jednoglasno su usvojene i ove dve tačke dnevnog reda, te je na Rijasetu da sprovede donete odluke i o tome obavesti Sabor.

Tokom rasprave o tačkama pet, šest i sedam u prvi plan se istaklo jedinstvo Islamske zajednice, kao i važnost i značaj ispravnog i legitimnog delovanja odabranih lica IZS u javnosti.

Pod osmom tačkom dnevnog reda našao se i predlog Reisu-l-uleme za razrešenje dosadašnjeg muftije sandžačkog Hasiba ef. Suljovića sa dužnosti naibu-reisa, predsednika Mešihata Islamske zajednice Sandžaka i muftije sandžačkog zbog isteka drugog mandata. Jednoglasnim prihvatanjem predloga pokrenut je izborni proces za popunu upražnjenog mesta novog muftije i predsednika Mešihata IZ-e Sandžaka koji mora biti okončan najkasnije do kraja januara 2018. godine.
Konkurs za novog muftiju je otvoren za sve alime koji ispunjavaju uslove i koji dostave program unapređenja rada Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, uključujući i dosadašnjeg muftiju.
Do okončanja izbora Mešihatom IZ-e Sandžaka upravljaće povereništvo koje će u svom radu u skladu sa Ustavom biti odgovorno Rijasetu Islamske zajednice Srbije.

U istoj tački dnevnog reda našao se predlog za osnivanje konsultativnog centra Fakulteta islamskih nauka na albanskom jeziku u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Muftija preševski Nedžmedin ef. Saćipi istakao je važnost i značaj ovakve odluke naročito u današnjem vremenu kada je tumačenje vere obaveza učenim ljudima školovanim na priznatim fakultetima islamskih nauka.
Predlog je prihvaćen jednoglasno.

Sledeća redovna sednica Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije zakazana ja za proleće naredne godine.

Nakon sednice Vrhovnog Sabora IZS, održana je redovna sednica Rijaseta Islamske zajednice Srbije.
Na dnevnom redu sednice Rijaseta našlo se više tačaka. Jednoglasno su usvojeni predlozi i izvršena sledeća imenovanja:
za dekana Fakulteta islamskih nauka u Beogradu imenovan je prof. dr Abdulah Kazimoski, a za prodekane imenovani su prof. dr Abdullah Nu’man, dr Enis Makić i muftija Nedžmedin ef. Saćipi.
Za direktora agencije „Al-Sijaha“ koja djeluje u okviru Ureda za hadž i umru postavljen je Enes ef. Dervišević,
za direktora Ureda za dijasporu i odnose sa inostranstvom imenovan je mr. Jakub ef. Leković.
Za direktora srednje muške medrese u Novom Pazaru „Sinan-beg“ postavljen je Haris ef. Holić, a za direktora Beogradske islamske srednje medrese Muhamed ef. Nasir.
Takođe, usvojena je odluka i formiran Savet za fetve Rijaseta Islamske zajednice Srbije koji je otvoren za sve razumevatelje Kur'ana i sunneta u Islamskoj zajednici Srbije.

WP 20171224 16 03 42 Pro

WP 20171222 12 04 47 Pro

Dvadeset drugog decembra / četvrtog rebiu-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, muftija Muhamed ef Jusufspahić.

“Samome Allahu hvala. Samome Allahu je hamd. Na srpskom, bosanskom hamd se kaže hvala.” Ovim rečima je započeo svoju hutbu muftija Jusufspahić kazujući: “Ovde sa minbera se ne govori ders, već stav la ilahe ilallah! Sam Bog Jeste Bog bez ikog! Njemu smo dužni – Njemu da se odužimo!” Muftija Jusufspahić govorio je o Jednoći Stvoritelja i o odnosu roba i Rabba. Rob traži, zapomaže i zahvaljuje se samo Njemu, Jednom, Jedinome! I to je suština i pouka svakog vaza sa minbera, ali i bit našega života. “Samoga Njega služimo, Samome Njemu zapomažemo i Samoga Njega jednujemo!”

“Ovo je prilika koju nam je Allah dao da budemo i hajde da je iskoristimo zajedno i jedni druge da podržimo. U suprotnom, mi smo ništa. Allahu dragi Ti nam dozvoli svoju Milost, pa da ne budemo ništa.”

“Samo Bog jeste Bog bez ikog, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Mu je sluga a nama opominatelj jer nas Allah preko njega podseća na Sebe. To je bila misija svih poslanika i pre Muhammeda sallallahu allejhi ve sellem.

“Samopouzdanje ne postoji, samo pouzdanje u Njega- tevekul! Jer duša ne zna šta će sutra zaraditi, šta će sutra biti i u kojoj zemlji će preminuti.”

Rečca “kul” (reci!), u Kur’anu se koristi da se kaže sledeće: ”Priznaj sebi i obznanjuj! Priznaj i prenosi! Neće nas zadesiti ništa osim onoga što je Allah sudio da se dogodi! Jer On Je naš Opskrbitelj, Zaštitnik i Vlasnik.” Spoznaja i priznaja Allahove veličine kroz Njegova imena i svojstva je suština verovanja i, uopšte uzev, suština našega života.

U daljem obraćanju muftija podvlači sledeće: ”Allah nije rekao da su muslimi braća, muslimi se mnogo svađaju. Allah je rekao da su samo mumini braća jer se potpuno međusobno razumeju i nikada se ne svađaju. To su oni koji su se uverili- uvereni! Na Samoga Allaha neka se pouzdaju mumini - uvereni.”

U nastavku hutbe govorilo se o velikom ispitu na koji Allah stavlja mumine. Muftija je podsetio na trenutak kada roditelji izgube svoje dete i kada se javlja sumnja prouzrokovana gubitkom i velikim bolom. Ta sumnja vodi ka nizu pitanja, ispitivanja i propitivanja Allahove odluke, ali ne smemo zaboraviti da: “Allah zna šta radi. Allah zna šta hoće i zadesiće nas samo ono što je On sudio. Na nama je da se priklonimo i Njemu sklanjamo. Neće nas zadesiti samo Njegova volja, a ona može biti i zgoda i nezgoda.”

Smisao Allahove zgode i nepogode jeste ugađanje nama. Kada nas zadesi neka nepogoda, to na kraju biva zgoda za nas u smislu ako smo bili privrženi nekome od najbližih Allah to želi da promeni da bismo shvatili nešto drugo.”Ako si obožavao sina, Allah ga skloni radi tvog spasenja i tvoje zgode. Ako si se toliko priljubio nečemu što je dar od Allaha, Allah te još voli k Sebi ako ti ga skloni. Samo, hoćemo li odbiti ili prihvatiti upriličenu priliku koju nam je Allah dao. Naše je spasenje u tome da je prihvatimo, da kažemo - Allahu dragi Ti znaš bolje od nas.“

Muftija Jusufspahić je zaključio sa rečima koje su bile vodeća sentenca cele hutbe a to je: “Da priznamo i da obznanimo da nas neće zadesiti ni pogoda ni nepogoda osim one koju je Allah nama hteo.“
„Sabranost je pri prvom udarcu“ hadis kojeg je citirao muftija želeći da pojasni i objasni jedini način koji je ispravan kada nas zadesi ono što je Allah Uzvišeni propisao a to je sabur i prihvatanje. „Čim se desi – suđeno!“

Lep dan je svaki dan u kome svedočimo la ilahe ilallah bez obzira na vremenske i egzistencijalne prilike i neprilike, završio je muftija svoju hutbu uz dovu i traženje oprosta od Allaha za sve muslimane.

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza