20525714 1414389762002177 3820717347661854815 n

Osamnaestog avgusta / dvadeset šestog zu-l-ka'de u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Muftija niški Eldin ef Ašćerić. Centralna tema hutbe je bila emanet.

“Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovek - a on je, zaista, prema sebi nepravedan i lakomislen”, citirao je Muftija niški Allahove Reči iz Kur’anske sure Al Ahzab, ajet 72, a zatim podsetio na Reči Allaha Uzvišenog kojima On, Silni i Mudri Govori o vernicima koji će postići ono što žele u suri El Mu’minun, ajet osmi: „I koji o poverenim im emanetima i obavezama svojim brinu“.
Eldin ef Ašćerić je potom kroz reči Allahovog poslanika, Muhammeda sallAllahu alejhi ve sellem, istakao značaj, vrednost i važnost emaneta stavivši ga u usku vezu sa imanom – verovanjem čoveka i njegovim ponašanjem: „Rekao je Allahov poslanik, salAllahu alejhi ve sellem: ’Nema imana onaj ko nema emaneta, a nema vere (dina) onaj ko ne poštuje dogovor’“.

U nastavku hutbe Muftija niški je objasnio da „emanet obuhvata sve stvari vere: šehadet, namaz, zekat post meseca ramazana, hadž i ostale ibadete“, kao i to da su „naš emanet roditelji - kojima moramo biti poslušni, te ih izdržavati, pomagati im a nakon smrti ih se sećati dovama i sadakom, društvo u kom živimo – te moramo uticati shodno svojim mogućnostima da uslovi života budu dobri za sve, naše supruge i naša deca – pa ih moramo čuvati, poopravljati njihovo stanje, odgajati ih, školovati i izdržavati“.
Efendija Ašćerić nije propustio priliku da prisutne podseti i da nam je telo dato na emanet „pa kada je sluh u pitanju - dužni slušati samo ono što je korisno, kao što je učenje Kur’ana, hadise, predavanja, savete učenih ljudi a naše uši trebamo čuvati slušanja ogovaranja, svađa, prenošenja tuđih reči, potvaranja, lažnog svedočeja, razvratnih pesama i muzike. Vid i oči – ne smemo gledati ono što je haram; razvratne filmove, emisije, fotografije, ženska tela. Jezik – njime moramo govoriti samo ono što je dobro i korisno, pa zato trebamo učiti Kur’an, kazivati hdiis Allahovog poslanika, ali i svako znanje koje je na korist ljudima a pre svega čime je zadovoljan naš Gospodar. Nije dozvoljeno čoveku da svoj jezik koristi u potvaranju, ogovaranju, psovci, ismejavanju. Noge i ruke – pa njima ne smemo koračati prema haram mestima niti raditi ono čime nije zadovoljan naš Gospodar“.

„Braćo i sestre, ispunjavajmo preuzete emanete i takmičimo se u činjenju dobrih dela, pripremajući se za Dan proživljenja, kada će se gledati samo naša dela“, završio je Muftija niški Eldin ef Ašćerić.

hadyije 217

Rijaset Islamske zajednice Srbije organizuje svečani ispraćaj hadžija. U sredu 23.08.2017. godine u Novom Pazaru.
Hala Pendik početak u 20:00 sati.
Dođite da zajedno proučimo hadžijsku dovu i tako ispratimo preko sto pedeset hadžija, koji će petu islamsku dužnost ove godine obaviti posredstvom Rijaseta Islamske zajednice Srbije (IZS).

pano konacna verzija

 

WP 20170811 13 12 38 Pro

Jedanaestog avgusta / devetnaestog zu-l-ka’de u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao i predvodio džuma namaz Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef Nasufović.
Šta to znači razmišljati pozitivno i šta znači imati dobrog druga, bila je glavna tema hutbe.

Reis efendija je najpre kroz primer velikana Islama bez kojih je nemoguće širiti misiju našeg časnog dina,Ebu Bekra i  Omera, Allah bio zadovoljan njima, istakao predanost, ustrajnost u dobročinstvu i težnju za tim da se bude bolji. Efendija Nasufović je naveo podatak iz života ove dvojice najboljih ashaba i prvih halifa kad je Omer radijallahu anhu otkrio da Ebu Bekr radijallahu anhu posećuje jednu slepu staricu svakog dana nakon sabah namaza, da joj čisti kuću i priprema hranu do narednog sabaha a da to nije prestao činiti ni kada je postao halifa. Samo je promeni vreme, svaki dan pre sabah namaza.
Zatim je Reisu-l-ulema nastavio: „Ništa teže na ovome svetu čovek ne može da okusi od gorčine greha i od gorčine ružne reči. Zato izbegavajte ljude koji vam stalno govore loše, izbegavajte duge razgovore sa ljudima koji negativno gledaju na ovaj svet. Jer ubijaju život u vama, ubijaju želju u vama, izbegavajte to radi sebe, jer nema većeg otrova današnjice.
Sve što ćete pročitati govori se o raznim problemima i iskušenjima. Ljudi strašne muke muče i od stresa i od raznih panika, od raznih fobija koje ljudi nose sa sobom. To su ogromna iskušenja. Ne znamo koliko je teška bolest i kakvo je to iskušenje kad čovek psihički pati. A otkud ovaj lom, otkud ovaj bol u duši? Verujte - samo od negativnih reči, od bezbožnih reči. Neće vam vernik nikad dati da imate osećaj tuge u svom srcu. Ovaj će nam hadis biti uspomena sa ove hutbe, rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Najbolji čovek među vama jeste onaj čovek koji unese radost u srce drugog čoveka“. Nema boljeg insana u kosmosu od onog čoveka koji se trudi i nalazi način kako da unese radost u srce drugog čoveka. Pa blago svakom čoveku koji se rastane sa svojim prijateljem a njegov prijatelj ode srećan od njega. Upravo u ovim našim svakodnevnim susretima nalaze se plodovi našeg dina. U tome se nalazi slatkoća, u tome se nalazi radost duše i u tome se nalazi hedija koju činiš svome bratu. Ako si pravi vernik ti i rukama svojim i bićem svojim celim drži do toga, pokloni osmeh, pokloni selam, pokloni radost, usadi radost u srce čoveka sa kojim se sretneš. Tada ćeš biti pravi sledbenik Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molimo Allaha da budemo ustrajni kao što je Ebu Bekr radijallahu anhu bio ustrajan, da težimo biti bolji kao što je težio Omer radijallahu anhu, da se u dobročinstvu međusobno takmičimo, i da budemo od onih ljudi koji će tragati, nalaziti ove male slatke plodove da jedne druge uveselimo, a jedni drugima radost u srce unesemo.

WP 20170810 13 32 04 Pro

Odlike Crnog kamena. Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Crni je kamen spušten iz Dženneta, bio je belji od mleka, ali je pocrneo zbog ljudskih grehova.” (Et-Tirmizi, 3/217/877; Ahmed, 1/307; Ibn Huzejma, 4/219–220/2733. Imam Et-Tirmizi ovo predanje smatra ispravnim.). Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Crni kamen i Mekamu Ibrahim su dva džennetska rubina. Da Allah nije utrnuo njihovo svetlo, osvetlili bi prostor između istoka i zapada.” (Et-Tirmizi, 3/217/878; Ahmed, 2/213; Ibn Hibban, 9/24/3710. Imam El-Hakim i En-Nevevi ovu predaju smatraju ispravnom. Neki islamski učenjaci ipak su prigovorili ovom predanju. Videti: El-Medžmua, 8/50; Fethul-Bari, 3/540) U jednoj verziji navodi se dodatak: “I ne bi ih dodirnuli ni zaraženi ni bolesnici a da ne bi ozdravili.” (El-Bejheki, 5/122/9230. Imam En-Nevevi ovu predaju smatra ispravnom. Videti: El-Medžmua, 8/50). Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Crni kamen biće poslan na Sudnjem danu. Imaće dva oka kojima će gledati i jezik kojim će govoriti. Svedočiće svakome ko ga iskreno dotakne.” (Et-Tirmizi, 3/285/961; Ibn Madža, 2/982/2944; Ahmed, 1/247; Ibn Hibban, 9/25/3712; Ibn Šahin, Et-Tergib, 2/299/335. Imam Et-Tirmizi i šejh El-Adevi ovu predaju smatraju dobrom. Verodostojnom ju je ocenio imam En-Nevevi. Videti: El-Medžmua, 8/50; Sahihu mevaridiz-zaman, 1/420; Sahihul-džamia, 2/944; Es-Sahihul-musned, 1/236)
Dodirivanje Crnog kamena briše grehove. Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dodirivanje Crnog kamena i jemenskog ugla briše grehove.” (Ahmed, 2/3; Ebu Ja‘la, 5/135/5663; El-Bejheki, 5/178/9431) Ovo je velika odlika i blagodat kojom je Uzvišeni Allah počastio vernike da se čiste od grehova pukim doticanjem Crnog kamena. Verodostojnim putem preneseno je da je Ibn Abbas govorio: “Crni je kamen Allahova desnica na Zemlji kojom se rukuje sa Svojim robovima kao što se čovek rukuje sa svojim bratom.” (Abdurrezzak, 5/39/8919; El-Fakihi, Ahbaru Mekke, 1/89/20; El-Ezreki, Ahbaru Mekke, 1/450/428; i Ibn Ebu Omer, El-Musned, 3/326/1295 /El-Metalibul-alije/). Imam El-Busiri i El-Adžluni ovu predaju smatraju verodostojnom, a Ibn Hadžer dobrom. Videti: El-Metalibul-alije, 3/326, Ithaful-hajeretil-mehere, 4/74–75; Kešful-hafa, 1/417.) U nekim verzijama ove se reči pripisuju Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, što je očita greška. (Videti: Medžmuu fetava, 6/397; Es-Silsiletud-daife, 1/390)
Uzvišeni Allah prima dovu upućenu kod Crnog kamena. Salim b. Abdullah prenosi da je Ibn Omer rekao: “Kod jemenskog ugla stoje dva meleka i aminaju na dove onih koji tavafe, a kod Crnog kamena nalazi ih se bezbroj.” (El-Ezreki, Ahbaru Mekke, 1/475/497, s dobrim lancem prenosilaca). Abdulmelik b. Abdullah prenosi da je Ibn Abbas rekao: “Crni je kamen Allahova desnica na Zemlji kojom se rukuje sa Svojim robovima. Tako mi Onoga u čijoj ruci je Ibn Abbasova duša, nijedan musliman neće doviti pored njega a da mu Allah neće dati ono što traži.” (Abdurrezzak, 5/39/8919; El-Ezreki, Ahbaru Mekke, 1/450/427, sa slabim lancem prenosilaca). Ikrima, štićenik Ibn Abbasa, prenosi da je Ibn Abbas rekao: “Ko dotakne Crni kamen i uputi dovu (Allahu), Allah će mu primiti dovu.” (El-Fakihi, 1/104/53; Abdurrezzak, 5/30/8880, sa slabim lancem prenosilaca) Ove predaje nisu prenesene direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iako se ovakvo nešto ne može tvrditi po vlastitom nahođenju, što jasno ukazuje na to da su ashabi koji su preneli ove reči iste čuli direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili drugih ashaba koji su ih čuli od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah najbolje zna.
Na značaj Crnog kamena ukazuje i postupak Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ga je poljubio i učinio sedždu na njemu. Omer b. El-Hattab prišao je Crnom kamenu poljubio ga i rekao: “Ja znam da si ti kamen, ne štetiš niti koristiš. Da nisam video Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da te je poljubio, ni ja te ne bih poljubio.” (El-Buhari, 337/1597; Muslim, 9/15/1270). Kada bi Sabit el-Bunani sreo Enesa b. Malika, poljubio bi njegovu ruku i rekao: “Ruka koja je dotakla ruku Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” (Videti: Es-Sijer, 4/43; Umdetul-kari, 9/241) Omer b. El-Hattab poljubio je Crni kamen i učinio sedždu na njemu, a potom rekao: “Video sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da tako čini.” (Et-Tajalisi, 1/32/28; El-Hakim, 1/625/1672. Imam El-Hakim i Ez-Zehebi ovu predaju smatraju ispravnom) Prenosi se od Ibn Abbasa da je činio sedždu na Crnom kamenu tri puta. (Šafija, El-Musned, str. 126; Abdurrezzak, 5/37/8912; El-Bejheki, 5/121/9224. Imam En-Nevevi ovo predanje smatra autentičnim. Videti: El-Medžmua, 8/46) Većina islamskih učenjaka smatra pohvalnim činjenje sedžde na Crnom kamenu. (Videti: El-Medžmua, 8/45; Fadlul-Hadžeril-esvad, str. 63)
U jednom hadisu koji prenosi Džabir b. Semura navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja znam kamen u Mekki koji mi je nazivao selam pre poslanstva. Znam ga i sada.” (Muslim, 15/31/2277) Neki učenjaci smatraju da je, ustvari, Crni kamen nazivao selam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. (Videti: Ikmalul-mulim, 7/236; El-Džamiu li ahkamil-Kur’an, 10/272; Tefsirul-Kur’anil-azim, 1/119; Mikatul-mefatih, 10/529; Fejdul-Kadir, 3/23)
U jednom hadisu, koji ima izvesne slabosti u lancu prenosilaca, navodi se da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao sakriti suze u očima kada je ugledao Crni kamen. U opisu Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, hadža, Džabir b. Abdullah kaže: “Ušli smo u Mekku u jutarnjim satima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao je do džamijskih vrata i privezao svoju jahalicu. Ušao je u džamiju, dotaknuo Crni kamen i zaplakao…” (El-Hakim, 1/625/1671; El-Bejheki, 5/120/9221. Imam El-Hakim i Ez-Zehebi ovu predaju smatraju ispravnom.)
U hadiskim zbirkama navode se i drugi hadisi kao i predanja ashaba u kojima ukazuje na odlike Crnog kamena, međutim, islamski učenjaci kritički su se osvrtali na ove verzije, pa ih ovom prilikom nećemo spominjati.

KURBAN 2017

Islamska zajednica Srbije - muftijstvo beogradsko poziva sve muslimane da zajedno sa svojom zajednicom obave ovu islamsku dužnost.

"Žrtvovanjem kurbana pokoravamo se i približavamo se Allahu dž.š., dok obavljanjem ove dužnosti u džematu jačamo svoju zajednicu. Poklanjanjem kurbanskog mesa svojoj zajednici pomažete rad humanitarnih ustanova", stoji u saopštenju muftijstva beogradskog.

Uplate kurbana mogu se izvršiti na šalteru Medžlisa Islamske zajednice Stari grad - Bajrakli džamija najkasnije do 31.08.2017. godine.
CENA JE 150 EVRA.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona
011/26 22 428 i 011/26 22 337

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza