media share 0 02 04 58a77b5a40a6ba0b38362436eeaa44d7560bff5dfc49c3142714f2d7b318376b Picture

Muftija beogradski Mustafa ef Jusufspahić boravi u dvodnevnoj poseti Azerbejdžanu na poziv šejhu-l-islama Hadži Allahshükür Hummat Paša-zade, poglavara Muslimanskog kavkaskog odbora.

Danas je Muftija Jusufspahić učestvovao u radu međunarodne konferencije u azerbejdžanskom glavnom gradu Bakuu. Konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom predsednika Republike Azerbejdžan Ilhama Alijeva koji je prisustvovao njenom otvaranju. Ovo je ujedno i završna manifestacija „Godine islamske solidarnosti“ u sklopu koje je organizovano više međunarodnih konferencija i drugih aktivnosti brojnih vladinih i nevladinih organizacija širom sveta.

U kratkom obraćanju prisutnima, Muftija Jusufspahić je nakon zahvale Allahu i upućene dove Uzvišenom Gospodaru da nagradi domaćine za organizaciju, iskoristio priliku da govori o multikulturalnosti Srbije kao i dobroj saradnji Islamske zajednica sa ostalim verskim zajednicama. Efendija Jusufspahić je podsetio da “Šalom, Šelim i Selam nije puki pozdrav već molitva jednih drugima koje naučismo od Ibrahima, Musaa, Isaa i Muhammeda, alejhis-selam, a znači želim ti Boga a ne mir, kako ga prevode, jer Mir je ime Boga.”

Treba istaći i to da je Muftija beogradski imao srdačan razgovor sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim koji se raspitivao za stanje muslimana u Srbiji kao i o mogućim načinima kojima bi mogao konkretno da deluje u rešavanju problema muslimana.

media share 0 02 04 1b20fc0a1f2609ccb83666522277175946bc323729445d8a8647e60de1f4bb13 Picturemedia share 0 02 04 0c956771d84715bef71841695d82810a6c6a6e4acad536f326951bf3815db2b3 Picturemedia share 0 02 04 a4474eaf3b2838f752e3263d0732368ec7506bc497873537ad444b9ecbf2e2df Picture

hor stanbol novi sad 1

Sinoć je u Novom Sadu, u organizaciji Islamske zajednice Srbije - Muftijstva vojvođanskog i Udruženja Nur, održana manifestacija “Šefadžijo srca moga”.

Na večeri Ilahija i kasida, sevdaha i Islamske poezije, održanoj u novosadskom Kulturnom centru u ime Islamske zajednice Srbije prisutnima se obratio muftija mačvansko podrinjski Mehmedalija ef Veli. U uvodnoj reči muftija Veli se zahvalio Svevišnjem Stvoritelju “koji nam je podario različitost da se u toj različotosti međusobno susrećemo, predstavljamo i međusobno družimo“, a potom je ispred Islamske zajednice Srbije poselamio prisutne i uputio dovu Uzvišenom Gospodaru da nagradi sve one koji su se odazvali i prisustvovali sinoćnoj manifestaciji sa željom "da se razgale uz pobožne pesme, ilahije i kaside".

Učesnici na održanoj manifestaciji bili su hor UMMET iz Beograda, hor Stambol iz Novog Pazara i učenice Islamske veronauke O.Š. Jožef Atila iz Novog Sada.

publika u Novom Sadu

WP 20171215 12 05 32 Pro

Petnaestog decembra / dvadeset sedmog rebiu-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, muftija Muhamed ef Jusufspahić.

Muftija Jusufspahić je hutbu otpočeo rečima da: “Samoga Njega Hvalimo, Samoga Njega Slavimo, nikoga Mu ne pridružujemo – Mi smo Njegovi jednovatelji! Samoga Njega jednujemo, nikome se drugome za pomoć ne obraćamo. On nam Je Proizvođać, Stvoritelj, Osmislitelj, Oblikovatelj, Darovatelj.“

Hvaleći, veličajući, objašnjavajući imena i svojstva Gospodara, muftija Jusufspahić je uputio dovu: “ Bože naš, sam Ti nama trebaš! A sve potrebe nas potrebitih, Sam Ti Neodsutni, Nepotrebiti, Vlasniče naš – znaš! Odrediš nam pa nam daš ili ne daš, volja je Tvoja Allahu naš!
Nema nama ni snage, ni zdravosti, ni imanja, ni blagostanja, ni pomoći bez Tebe Allahu Dragi! Bez Tvoje Božanske Moći!“

Govoreći o Bogobojaznosti a kroz prizmu objašnjenja korena te reči u arapskom jeziku, muftija govori da je srž naše Bojaznosti spram Boga da se mi kao proizvodi ne udaljimo od Njega kao Proizvođača. Osim toga, reč Bogobojaznost se može definisati i kao Bogočuvarnost, da mi Boga čuvamo zbog nas samih.
Takođe, svesnost Boga i svesnost o Bogu a to znači povezanost sa Bogom.
Mutekija je onaj koji je svestan Allaha u svakom svom stanju! I kada je lahko – Allah! I kada je teško – Allah! I kada je lako ima se kome zahvaljivat, i kada je teško ima se kome zapomagati. Samom Jednom Jedinom Stvoritelju svega!
U koga se čovek zapravo uzda? Suštinsko je pitanje. U Proizvođača i u proizvod ili samo u Proivođača? Suština je Bogu ne pridružiti! Molimo samo Allaha i molimo se Njemu! Molitva nije moljakanje; molitva znači pomoliti glavu, pokloniti se, povezati se pa kad se mi vezujemo za Allaha, za svoga Vlasnika mi smo onda vezani vezom neprekidnom!"

Praveći paralelu između nas i Allahovih vesnika, muftija kazuje o brojnim iskušenjima kroz koja je prošao najomiljenije Allahovo stvorenje – Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, zatim Isa a.s, ali i svi ostali Allahovi poslanici kao i njihovi sledbenici. "Sagledavajući prethodne generacije i nas, neminovno se mora reći da mi danas na prvom iskušenju odmah, kao po automatizmu, odustajemo od svojih stremljenja i namera, od nečega što je spasonosno za nas", kaže muftija Jusufspahić. „Nema učenja bez mučenja. Ne možemo spoznati beli zid ako nema nešto da je malo zacrnilo, zatamnelo. I kako spoznati da je nešto radost, ako nema tuge?! Kada nečisto prepoznamo da je nečisto i doživimo ga kao takvo, odmah saznamo i prihvatimo šta je čisto.“

Govoreći dalje o Stvoritelju a u kontekstu odnosa stvorenja i iskušenja, muftija potvrđuje da „Stvoritelj neće sići među stvorenja, ali će nam se dokazivati i pokazivati kroz svaku muku kroz koju nas stavlja i iskušavati kroz svako iskustvo na koja nas uvodi da bismo bili što svesniji i da bismo se Njemu približili.“

"Svi životni ciklusi, bili oni sedmični, mesečni ili pak periodični su tu da bismo se okupili i podržavali jedni druge na putu koji se temelji na kazivanju la ilahe ilallah – Sam Bog Jeste Bog bez ikog! A Muhammed, Isus su sluge Božije, poslanici, vesnici, kao i svi ostali."

U nastavku hutbe pojašnjavajući odnos Gospodara i čoveka, muftija Jusufspahić govori da je sve Allahovo određenje i da nema razloga za strah ako smo toga svesni.
"Allah je Znalac a mi smo Neznalice i zato smo tu da saznajemo i spoznajemo. Kako pričamo sa Allahom i kako tražimo od Allaha je srž odnosa. Verovati znači Njemu verovati i biti ubeđen da je On nama dao sve što nam treba, bez sumnje.
Allahu Dragi Ti nama trebaš, a sve što nama treba to Ti znaš.
Allah izdvaja one koji su svojim središtem (srcem) svesni Njega kao Stvoritelja, da Samome Njemu služe i nikoga da Mu pridruže!“ rekao je, između ostalog, muftija Jusufspahić.

sefadzija novi sad

Islamska zajednica Srbije - Muftijstvo vojvođansko i Udruženje Nur, uz podršku AP Vojvodine, grada Novog Sada i Kulturnog centra organizuje manifestaciju pod nazivom „Šefadžijo srca moga“.
U subotu 16. Decembra 2017. godine u Kulturnom centru Novog Sada (Tribina mladih) sa početkom u 18:30 časova na večeri ilahija i kasida, sevdaa i islamske poezije učestvovaće hor „Stambol“ iz Novog Pazara, hor Islamske veronauke O.Š. Jovan Grčić Milenko iz Beočina.

Dobrodošli!

WP 20171208 12 06 43 Pro

Osmog decembra / dvadesetog rebiu-l-evvela u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi. Centra tema hutbe je bio uzor i učitelj muslima Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.

„Allah subhane ve te'ala nam kazuje u suri Duha u šestom i sedmom ajetu: ’Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio, i za pravu veru nisi znao pa te je On na pravi put uputio.’ (El- Duha, 6-7).

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je još kao dete doživeo ono što je svakom detetu najteže i najbolnije - odrastao je uskraćen za roditeljsku ljubav i pažnju. Očeve ruke ga nisu u naručje uzele, a majka je preselila u ranom detinjstvu. Zaštitu mu pružaju deda i amidža. U takvim situacijama, naš najbolji uzor, pokazuje snagu i spremnost da gradi svoju ličnost, da poziva na Allahov put. On je odabrani i stoga mu Allah dž.š pruža utočište i Svoju Milost, te ga upućuje na pravi put.

’Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali ona ti je objavljena kao milost Gospodara tvoga; zato nikako ne budi nevernicima saučesnik.’ Al- Kasas, 86.
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je bio čovek najlepše ćudi i ahlaka, čak i pre poslanstva. Ljudi su mu dali nadimak Es-Sidik i El-Emin što znači poverljivi, pouzdani, iskreni.
’Došao vam je Poslanik, jedan od vas. Teško mu je što ćete na muke biti stavljani, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vernicima je blag i milostiv. A ako oni glave okrenu, ti reci: Meni je dovoljan Allah, nema Boga osim Njega, samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira velikog.’ (Et Tevba, 128-129)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikako ne bi mogao upotpuniti svoju misiju i zadobiti poverenje umeta da u svim situacijama nije postupao ispravno i pravedno.
Allah nam kazuje: ’A tebe smo Muhammede kao milost svetovima poslali’. (El-Enbija, 107)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio mekog srca i bio je milostiv preman insanima i životinjama.
’Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbežali bi se od tebe. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovoraj se sa njima! A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega’. (Ali Imran, 159)

Kada su stanovnici Taifa napali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio u svojoj misiji nagovarajući decu da ga gađaju kamenjem, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uči sledeću dovu: ’Gospodaru moj, nemoj ih uništiti! To je narod koji nema znanje. A ako oni ne žele da prihvate istinu, onda učini da makar njihovo potomstvo prihvati istinu.’
Nije bio poslat da kažnjava i proklinje, već ga je Allah dž.š poslao da nam pokaže kako se islam živi i da bude najbolji primer.

Kada su upitali Aišu, radijallahu anha, kakav je bio ahlak Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Aiša im je rekla: ’Zar vi ne čitate Kur’an?!’ što nam kazuje da se Poslanik u potpunosti ponašao po propisima koje mu je Allah dž.š dao. Sve muke i poteškoće koje je on imao nisu ga primorale da odustane od svoje prvobitne misije i uvek je bio najbolji primer. Jedan od slikovitijih primera njegovog ahlaka jeste i predaja o Jevrejinu koji mu je svakodnevno bacao smeće ispred kuće i Poslanikove posete tom istom čoveku na samrtnoj postelji uz objašnjenje: ’Mene moj Gospodar ovako uči.’“

Efendija Mehmedi je završio svoju hutbu upućujući dovu Allahu i molbu umetu da se probudi, osvesti, da halali ljudima, da se vrati Kur’anu i Allahu dž.š.

 

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza