WP 20180504 13 15 20 Pro

4. maja / 18. ša’bana u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski Abdullah ef. Numan.

Tema hutbe je bila lepo ponašanje, ispravno verovanje u Allaha i razumevanje vere.

Muftija srbijanski je, govoreći o vrednosti i značaju Kur’ana kazao da su muslimani „ jedini narod - ummet, koji ima Knjigu u kojoj nije promenjen nijedan harf – slovo“, te da je dužnost svakog ponaosob da se menja na bolje.

„Moramo da postanemo pravi muslimani, moramo da menjamo i popravljamo sebe i svoje ponašanje. Moramo da budemo jedinstveni bez obzira na jezik kojim govorimo i bez obzira na našu boju kože. Islam je jedina religija koja je eksplicitno zabranila rasizam. Svako ljudsko biće je rođeno ravnopravno sa ostalima i niko nema pravo da čoveku oduzme dostojanstvo i ljudskost i da ga pretvori u nešto drugo. Islam nas to uči, islam je to doneo u naše živote i mi to moramo živeti.

Naša je dužnost da razumemo Allahovu reč, da razumemo islam. Nije ritual biti musliman, to nije pozorišna predstava, to je život! I lepšeg života od toga nema. Ja kao musliman mogu da budem i pilot i kuvar i kasapin i piljar, šta god hoću. Moj posao nikada ne sme da mi oduzme moju veru, moj din. Taj posao treba biti pošten i treba raditi pošteno i onda ću biti musliman. Tek onda ću biti predan i odan Allahu zato što sam pošten.

Allah Dragi neka nas sačuva, da budemo dobri muslimani, da Ga razumemo, da Ga volimo, da Ga poštujemo. Da poštujemo reč i delo i da pratimo reč i delo Njegovog Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem jer je to način života. Način života nam je dao Božiji Poslanik koji je živeo islam 23 godine, a pre toga je isto bio pošten i čist čovek, ali je živeo Objavu 23 godine. On je bio među ljudima, i ono što mi sada radimo to je preneseno vekovima. Zamislite Allahovu dobrotu - da se mi još uvek ponašamo onako kako su se prvi muslimani ponašali. Da se nismo izvitoperili. Da nismo pronašli neki drugi islam i neki treći islam, nego da smo originalni muslimani u originalnom islamu, u nepromenjenom islamu, u nepromenjenoj Božijoj reči pa makar bila i protiv nas.

’A’bese ve tevella’....Kad se Božiji Poslanik obukao lepo da bi primio čoveka i izašao napolje i video da je ovaj čovek slep i okrenuo se. Bio je razočaran što se toliko oblačio a ovaj ga ne vidi. Taj je čovek posle bio imam u džamiji Božijeg Poslanika. I šta je došlo? Došao je ajet, sura u kome Allah Uzvišeni upozorava Božijeg Poslanika da se namrštio i da se okrenuo i Božiji Poslanik to nije sakrio. Pogledajmo nas. Kad nas neko opomene za nešto mi ne kažemo nikome nego čuvamo da se ne zna da smo pogrešili. Ovo je objavljeno i ovo svaki musliman zna. Znači istina je istina i istina se ne sme menjati. I kada je istina bila da mu Allah kaže ne treba tako da se ponašaš, on je to ostavio i nije prećutao. On je to mogao sakriti ali onda ne bi bio Božiji Poslanik, ne bi bio ništa. Eto to je istina i to je ljubav prema Allahu. To je ono kakvi mi treba da budemo i onda možemo da se popravimo kada budemo shvatili šta je kod nas pokvareno. Tek onda kada vidimo šta nam fali, onda to možemo i da unapredimo.

Da nam Allah Dragi pomogne da to shvatimo, da nam Allah Dragi pomogne da budemo dobri muslimani, da budemo istiniti muslimani, da budemo pravedni muslimani, da budemo putokaz narodima i ljudima i našoj okolini i da živimo u miru i da nam da mir gde god da smo i da u tom miru budemo vernici,“ kazao je između ostalog muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan.

2904 jusufspahich 01

Juče, 29. aprila u prostorijama Islamske zajednice Srbije, muftija Muhamed ef. Jusufspahić dao je svoj prvi intervju od kako je preuzeo funkciju ambasadora u Kraljevini Saudijskoj Arabiji.
On je za novinsku agenciju TANJUG kazao kako veruje da će uspostavljanje diplomatskih odnosa Srbije i Saudijske Arabije doprineti boljem razumevanju dve zemlje, uspostavljanju ekonomske saradnje i otvaranju saudijskog tržišta rada za građane Srbije.

Muftija Muhamed ef. Jusufspahić, koji je početkom marta zvanično preuzeo dužnost diplomatskog predstavnika u Saudijskoj Arabiji, nada se da će se dve zemlje bolje razumeti i da će predstavnici Srbije u Saudijskoj Arabiji preneti ispravnu poruku o nama.
"Takođe, nadam se da ćemo uspeti da sklopimo poslove koji će biti zanimljivi Srbiji i svim građanima", rekao je muftija Jusufspahić.
Ambasador očekuje da će se uskoro sastati predstavnici vlada i ministarstava rada dveju zemalja i da će postići dogovor o zapošljavanju radne snage iz Srbije u Saudijsku Arabiju, kao i o investiranju saudijskog kapitala u Srbiji.

Za muftiju Jusufspahića, Saudijska Arabija je idealno mesto za privremeni rad iz dva razloga:
''Dobro se zaradi, ali ne daju vam državljanstvo i lepo se vratite u svoju maticu. Kad odu na Zapad da rade, ljudi ostanu jer prime državljanstvo. Svaki posao koji ovde radite, možete i u Saudijskoj Arabiji. Nadam se što skorijem susretu dveju vlada i ministara rada kako bi se sve utanačilo oko toga da ne bi bilo zloupotreba naših radnika'', kaže muftija Jusufspahić.
Pozitivno ocenjuje unapređenje odnosa Srbije i Turske, kao i nedavnu posetu Srbiji Bilala Erdogana, sina turskog predsednika.
''Dolazili su ovde i sinovi nekih drugih 'štampara para'. Naravno, dobrodošao je svako, pogotovo ako ima dobru ideju za posao da radimo i zaradimo, ali blagoslovljeno", kaže predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije.

Na pitanje da li je zadovoljan položajem muslimana u Srbiji, muftija Jusufspahić odgovara da je "sve do nas".
"Nadam se da dobro radimo i onako kako je Bog zadovoljan. Postoje različite težnje i shvatanja, da li smo mi odavde ili smo stranci, ‘uvozni‘, ‘uljezi‘. Nismo Islamska zajednica u Srbiji već Islamska zajednica Srbije, svesni da i taj naziv mora da se menja, a to je uloga muftije. On kapira, a ne kopira Kuran. Važno je kako prenosimo smisao onoga što nam je Bog poslao u svojoj poruci'', ukazuje muftija Jusufspahić.
U tom kontekstu, ističe da je termin "zajednica verujućih" prikladniji od "verska zajednica".
''Nastavci ‘ski‘ i ‘čki‘ su i stvorili ove islamske države i 'isise', od klera klerikaliste, od roda rodoljube, a trebalo bi da budu bogoljubi'', smatra muftija.
Kako kaže, od tog shvatanja zavisi i položaj muslimana bez obzira na drugu stranu.
''Na ruskom se 'naša strana' kaže 'ova naša zemlja'. Mi smo tu da sarađujemo u dobru, da jedni drugima pomažemo i da na taj način Boga ne izdajemo. Ako što bolje shvatimo tu činjenicu, naš položaj će biti bolji, a Bog zadovoljniji nama'', naglašava muftija Jusufspahić.

Osvrnuo se i na odnos dve islamske zajednice u našoj zemlji i ocenio dobrom porukom to što je Muamer Zukorlić postao narodni poslanik.
''Ako je moj kolega i bližnji, shvatio da je njegova zemlja Srbija i našao se u parlamentu Srbije, držim da je to vrlo dobra poruka. Mi smo se oko toga sporili, a ne oko toga ko jeste, a ko nije musliman. Musliman je na arapskom jeziku bogoljubni, onaj kome je Bog preči. Nama zaista nije preči ni roditelj od stvoritelja, a kamoli komad neke zemlje ili sistem u toj zemlji", ističe muftija Jusufspahić.

Intervju muftije Jusufspahića za TANJUG

bor 1

27. aprila prof. dr Abdullah ef. Numan, muftija srbijanski, posetio je muslimane Bora gde je održao hutbu i klanjao džumu namaz.
Tema hutbe je bila bratsvo među muslimanima.
Citirajući kur’anske ajete: „Vernici su uistinu braća..,“ (sura El Hudžurat, 10. ajet) i „Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!“ (sura Ali Imran, 103. ajet), muftija je napomenuo da iz islamskog bratstva nikako ne možemo isključiti žene i da Islam nije religija muškaraca, već žena i muškaraca podjednako, te napomenuo vrednost brige o ženama bilo da su one naše majke, supruge, sestre, ili kćeri.
Muftija je istekao hadis Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojem je rekao da je Džennet pod majčinim nogama.

Abdullah ef. Numan je svoj govor završio istakavši važnost spoznaje Allaha i ispravne vere, te čvrstog držanja na tom putu „jer ovaj život je prolazan i sve ono što učinimo – učinili smo u svoju štetu ili svoju korist,“ zatim upitao „da li vredi Izgubiti vreme, kao što je kratki ljudski život, na činjenje loših dela pa onda biti u večnoj patnji, Ili pak provesti ovaj život kao dobar čovek i nastaviti dobrim i večnim životom na ahiretu?“ Dobrota je laka, zaključuje muftija, „činiti dobro odmara čoveka oplemenjuje njegovu dušu, njegov okolinu i čini da ostane iza nas kao dobar trag na dunjaluku - dok on postoji, a na ahiretu pređe u džennetsko uživanje.“

Svoju posetu Boru, muftija je iskoristio i da pozve džematlije da počnu sa pripremama za mesec ramazan, te da iskoriste njegove blagodati.

predsednik VSIZS

27. aprila / 11. ša'bana u Bajrakli džamiji u Beogradu, hutbu je održao predsednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbiije, muftija Muhamed ef. Jusufspahić.

Nakon zahvale Allahu Uzvišenom i salavata na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, muftija Jusufspahić je podsetio džematlije na vrednosti meseca ša'bana i ramazana i podstakao prisutne na činjenje što većeg broja ibadeta u danima koji su pred nama. Muftija Jusufspahić je upozorio na širk i kufr i pozvao muslimane da se vrate Kur'anu i Sunnetu.

“Ne može se bez Kur’ana. Nema Pravog puta bez Kur’ana i Sunneta - prakse Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Da bi smo ga (Kur’an) razumeli na pravi način i da bismo ispravno praktikovali ono što je u Kur’anu, neophodno je da poznajemo praksu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zato ga je Allah poslao. Zato mi moramo da imamo u svojim kućama Kur’an i ono što je praksa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, - Sunnet, u onim hadisima, u onim zbirkama. Potrudimo se da iskoristimo vreme životno koje nam je dato da o tome što više saznajemo. Zapamtite, Allahu Dragom ne pridružujemo nikoga. To je jedino spasonosno. Ako se na hutbi kaže samo subhanAllah, elhamduliLLah, la ilahe illAllah, Allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa biLLah, to je dovoljno, to je spas. Samo da sam to kazao bilo bi dovoljno, sve je oko toga. Iskoristimo priliku koju nam je Allah dao da budemo neko i nešto, tako što ćemo mu se u potpunosti pokoriti. Moramo jedni druge da podsećamo na to.
I redžeb i ša’ban, pre ramazana i svaki trenutak koji nam Allah Dragi upriliči jeste prilika da sebe stavimo na svoje mesto, a Allaha Dragog da sebi stavimo u srce na Njegov presto. Srce kod svakog stvorenja je presto njegovoga Stvoritelja. Allah nam je dao ramazane, ša’bane, redžebe kao priliku da na sebi poradimo. I šta mi radimo u ramazanu? Šta je smisao, značaj ramazana u našem životu? To je svakodnevna mogućnost da se pokorimo svome Gospodaru, svome Stvoritelju. To je poruka koju nam je doneo Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, preko Kur’ana. Kako preneti značenje iz Kur’ana na sve jezike? Pa moramo da čitamo Allahovu Knjigu. Došli smo da se pokorimo Allahu, da naše nacije i nacionalizme podredimo Njemu. To je poruka Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na svakom mestu i u svakom jeziku. Mi ovde, u našem džematu imamo Turke, Arape, zatim one koji govore engleski jezik, srpski jezik… Mi smo se ovde okupili da Allahu pripadamo i da mu na sedždu padamo i da pružimo priliku jedni drugima oprostom, jer svi mi želimo da nama Allah oprosti. Kako želimo da nam drugi opraštaju – opraštajte. Molim Allaha da nam sve oprosti grehe, da nas približi Sebi, da nam ukabuli naše, korake, naše ibadete, naša dobra dela. Ramazan je prilika za to. Molim Allaha da, kao što nam je dao da dočekamo šaban da nam da, da dočekamo i ramazan,” rekao je između ostalog muftija Jusufspahić.

31239500 1695792437195240 5508470821850447872 n

I nakon četiri dana od obeležavanja 150 godina Islamske zajednice Srbije, reis-u-l-ulemi i muftiijama Islamske zajednice pristižu čestitke.
Izdvajamo čestitke reisa Islamske zajednice Makedonije,Sulejmana ef. Redžepija i predsedavajućeg Gradskog Veća Sarajeva, dr Igora Gavrića.

Document page 001

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza