prijepolje

Prijepolje, 1. juli 2018.
Juče je Skupština Medžlisa IZ-e Prijepolje nakon sprovedenih izbora u svim džamijama koje deluju pri Rijasetu IZS, održala konstitutivnu sjednicu i u skladu sa propisima IZ-e izabrala članove Odbora Medžlisa IZ-e Prijepolje.

Osim izbora za članove Odbora izabrani su i članovi Sabora Islamske zajednice Sandžaka.
Nakon glasanja, saopšteni su rezultati glasanja i pozvani su novoizabrani članovi Odbora da izaberu predsednika.

Za predsjednika Medžlisa izabran je hadžija Sabahudin Obućina. Mandat svih članova traje četiri godine.
Skupština je održana u prostorijama Medžlisa, u prelijepoj bratskoj atmosferi (od 14 članova Skupštine 3 nisu prisustvovala).
Nakon službenog dijela članovi Skupštine su nastavili druženje uz posluženje i međusobno mubareklisanje.
Članovi Odbora Medžlisa IZ-e Prijepolje:
1. Hadži Sabahudin Obućina (predsednik)
2. Dr Nadir ef. Dacić (glavni imam)
3. Asmir ef. Beširović
4. Samir ef. Totić
5. Saud ef. Kozica
6. Smajo Malagić
7. Irfan Rondić
Članovi Sabora Islamske zajednice Sandžaka:
1. Adem Šantić
2. Admir Mušović
3. Hamza ef. Rovčanin
4. Edim ef. Nicević

DSCF9907

U prostorijama Islamske zajednice Srbije dana 1.7.2018. godine, Muftija beogradski i vojni, Mustafa ef. Jusufspahić, ugostio je predstavnike džemata iz Koteža.

U bratskoj atmosferi i prijatnom ambijentu, toplom rečju muftija je razgovarao sa predstavnicima džemata o stanju u džematima kao i stanju samih džematlija. On je iskoristio ovu priliku da se upozna sa svim problemima sa kojima se susreću džematlije kao i njihovi predstavnici, i načinima rešavanja istih. Takođe, muftija je podsetio da mi kao zajednica uvek treba da „zajedno delimo i lepe i teške trenutke, da budemo kao porodica, da su u zajednici otvorena vrata za sve kroz direktnu komunikaciju i da za svaki problem postoji rešenje alli ono ne sme da izađe iz islamskog načina rešavanja.“

Rečeno je da je misija islama – biti najbolji. A to, između ostalog, znači i da: „Volimo naš grad, grad u kojem živimo, da se potrudimo da bude čist, da bude sređen, da ne bude droge, da ne bude kriminala, da radimo kako je Allah zadovoljan“, rekao je Muftija Mustafa ef. Jusufspahić.

Govoreći o novootvorenom prostoru za molitvu u Kotežu, muftija je naglasio da „džamije grade oni koji su prvo u svom srcu izgradili džamiju, oni u čija srca je ušao iman".
„Iskušenja će biti do Sudnjeg dana, da vidimo da li ćemo i nakon iskušenja biti vernici, šejtanu je dozvoljeno da zavodi ali neće uspeti da zavede iskrene vernike," kazao je muftija a zatim citirao ajete ’Ti nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu sledili, od onih zalutalih’ (El Hidžr, 42.) i ”Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.’ (El-Bekare, 285.)

„Muslimani su prestali da napreduju kada su zapostavili kur’anski imperativ Uči! Sa Imenonom Gospodara tvoga,“ kazao je muftija a zatim se dotakao možda najkompleksnije, a svakako uvek aktuelne teme – deca. Muftija je najpre naglasio da pre svega treba decu skloniti sa ulice a da upravo mesdžid treba da bude mesto gde će deca da uče o svakom vidu lepog ponašanja, gde treba da uče veru, da je ispravno razumeju odrastajući u prave muslimane od čijeg će delovanja i ponašanja korist imati celokupno društvo.

media share 0 02 04 bdc66244330a787920e72ea08618d307c73a83aacc9de4ab76393d100a1772d0 Picture

U petak 29. juna / 15. ševvala u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Centralna tema hutbe je bila pokornost roditeljima.

„Gospodar tvoj zapoveda da se samo Njemu klanjate i roditeljima dobročinstvo da činite. Kada jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive ne reci im ni ’uh’ i ne podvikni na njih i obraćaj im se rečima poštovanja punim.
Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: „Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kada sam bio dete negovali.’ (Isra, 23-24)
’Mi smo naredili čoveku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dve godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni će se sve vratiti.’ (Lukman, 14)
’A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se na ovom svetu velikodušno ponašaj, a sledi put onoga koji se Meni iskreno obraća; Meni ćete se posle vratiti i Ja ću vas o onome što ste radili obavestiti.’ (Lukman, 15)

’Allahu su najdraža dela: klanjanje namaza na vreme, pokornost roditeljima i borba na Allahovom putu.’ (Buhari)

’Ne okrećite se od očeva (roditelja) jer ko to čini ne veruje u ono što je Allah objavio.’ (Buhari i Muslim)

Svesno smo opet izabrali ovu temu, temu o kojoj treba stalno govoriti i stalno se podsećati. Citirani ajeti i hadisi, ukoliko se pažljivo prouče i analiziraju, mogu pomoći svakom sledbeniku dina da se o ovom odgovornom i velikom hakku pravilno orijentiše. Tokom celog perioda objave, ljudi su opominjani da roditeljima dobro čine. Kur’an jasno upozorava da roditeljima ne kažemo ni „uh“ niti nekim svojim postupkom ostavimo mogućnost da pomosle kako su nam dosadni. Naša je obaveza da im se prvi javimo, nazovemo selam, napravimo im mesta da sednu i da razgovaramo sa njima na najlepši mogući način.

Jedino u situaciji ako nam naređuju da činimo nešto što je suprotno veri, dužni smo to odbiti, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.
Dakle, sevab nam je i verska naredba ne poslušati i ne slediti roditelje ako nam na primer savetuju da im kupujemo alkohol ili da ga sa njima pijemo ili činimo nešto drugo čime bismo počinili greh prema Allahu. Ali i dalje prema njima moramo gajiti poslušnost i pokornost u dunjalučkim stvarima i imati korektan stav.

Dobročinstvo prema roditeljima je samo mali deo uzvraćanja zahvalnosti za sve što su uradili za nas. Uistinu je žrtva roditelja za decu besprimerna i ogromna. Oni bdiju nad decom dok su malodobna, brinu za njihovo izdržavanje, odgajanje i školovanje, a ta briga traje do kraja njihovog života.

Zbog svega što roditelji učine za evlad, zahvalnost prema njima je dug. Zanemariti i zaboraviti to - predstavlja niskost, nečovečnost i nasilje.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava: ’Među najveće grehe se ubrajaju Allahu druga pripisivati, bespravno ubiti čoveka, biti nepokoran roditeljima i lažan govor.’
Nemarnost i nezahvalnost prema roditeljima se, dakle, poredi sa najvećim grehom.

Sa druge strane i roditelji imaju obavezu prema deci, jer će biti pitani kako su ih odgajali. Oni ih trebaju podučiti propisima vere, naučiti ih šta je dobro a šta nije. Mi kao roditelji treba našoj deci pre svega delima da pokažemo kako da se ponašaju, naše je da im pokažemo put a Allah je Onaj koji upućuje. Pa kada to učinimo za verovati je da će dete koje je odgojeno u islamu razumeti Allahov govor, Njegovu naredbu i uputu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa će i njegovo ponašanje biti u skladu sa tim,“ kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije u Beogradu.

cestitka predsedniku Turske

Nakon pobede koju je u prvom krugu izborio na predsedničkim i parlamentarnim izborima 24. juna, predsedniku Republike Turske Erdoganu čestitao je reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef. Nasufović.

“Predsjedniče!

U svoje ime, zatim u ime Rijaseta Islamske zajednice Srbije, te svih muslimana Republike Srbije, Allahu Svevišnjem se zahvaljujem na radosnim vijestima koje smo dobili nakon održanih izbora u Republici Turskoj 24. juna ove godine.

Uvjeren sam da mi, muslimani Srbije, dijelimo ovu radost, ne samo sa narodom Turske, već sa cijelim Ummetom Resulullaha, sallallahu alejhi ve selleme. Zato, čestitam Vama, Vašoj porodici, prijateljima i saradnicima na ostvarenim rezultatima.

Svakako, čestitam i onima koji nisu glasali za Vas i za stranku na čijem čelu ste Vi, jer i oni će uživati u blagodatima demokratije i prosperiteta, pravde i razvoja.

Istina je – kad Sunce sija, svoje zrake i toplotu jednako spušta na sve ljude, bez obzira na različitosti koje ih dijele.

Turski narod je svoje želje izrekao na biračkim mjestima, a mi smo svoje želje uputili Allahu!

Allah Svoje obećanje uvijek ispuni: pravedne pomaže, a dove potlačenih prima. Šapat dova sa naših usana uzdigao se do Arša! Elhamdulillah!

Zato, neka pravda bude Vaša snaga, a razvoj i prosperitet Vaš cilj!

Allaha, dželle šanuhu, molim za Vaše dobro zdravlje, snagu i uspjeh, a da Republika Srbija i Republika Turska budu trajno prijateljske države na korist svih svojih građana.

Ka svakom dobru,
Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije
Sead NASUFOVIĆ.”

WP 20180622 13 20 13 Pro

22. juna / 8. ševvala u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Tema hutbe je bila šta nakon Ramazana.

"Ispratili smo mesec Ramazan kao i dane Bajrama. Nadajući se da će nam Allah ukabuliti naš post i sve ostale ibadete. Molim Allaha da nam se smiluje i primi naša dela.

Mubarek Ramazan je iza nas a ševval ispred nas. Ramazan je upravo mesec velikog podsticaja, da u ibadetu Allahu dž.š ostanemo tokom čitave godine i čitavog života. Allah kaže: 'Onima koji govore: 'Gospodar naš je Allah' – pa posle ostanu pri tome – dolaze meleki: 'Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.' (Fusilet, 30)
Pojašnjavajući ovaj ajet Ibn Kesir u svom tefsiru kaže: 'Muslim u svom Sahihu i Nesaija beleže od Sufjana ibn Abdullaha es-Sekefija da kaže: 'Rekao sam – O Allahov Poslaniče, reci mi o islamu reči o kojima neću pitati posle tebe nikoga. Reci: Verujem Allaha, a zatim na tome ustraj, reče alejhis-selam. Upitao sam: O Allahov Poslaniče, čega se najviše plašiš za mene? I uze me Allahov Poslanik za vrh svog jezika i reče: Ovog!'
Dakle, jednom kada se vera iskreni i snažno prihvati, pa posle ostane pri tome ustrajno, kazuje se: 'Ne bojte se i ne žalostite se i radujte se Džennetu koji vam je obećan.' Samo treba ustrajati na Pravom putu i dobrom delu.

Allah traži od Poslanika da bude ustrajan, a da takvi budu i vernici. 'Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vernici koji su uz tebe, i obesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.' (Hud, 112)
U ova dva ajeta smo našli odgovor šta nakon Ramazana? Odgovor je jasan: iskreno i snažno verovati, ići pravim putem, putem islama i dobra dela činiti!
Trebali bi da se podsetimo da će nas šejtan napadati i da će pokušati da nas od namaza, džamije i džemata odvrati.
Kontinuitet u dobru mora da bude naš trajni zadatak, a Poslanik kaže: 'Znajte da je Allahu najdraže ono delo u kojem čovek ustraje, makar ono bilo i neznatno.'
Jednom kada su upitali Aišu r.a o Poslanikovim aktivnostima, ona je odgovorila: 'Osnovna odlika svih njegovih dela bila je kontinuitet.'
Uzvišeni kaže: 'I takmičite se u činjenju dobra!' (El-Bekara, 148)
Uzvišeni Allah poznavajući svoje robove poziva i upozorava: 'O vernici ne idite šejtanovim stopama. Onoga ko bude išao šejtanovim stopama, on će na razvrat i odvratna dela navoditi.' (En-Nur, 2)

Svaka neposlušnost i greh je hodanje šejtanovim stopama.
Oni koji nalaze zadovoljstvo u ibadetu, dobru i dobročinstvu i posle Ramazana znak je čestitih srca i duša. Znak je da je post primljen. Zato je kazano, ako žeite videti da li vam je post primljen, namaz, zekat, pogledajte vaše ponašanje posle toga, tu ćete naći odgovor.

Da bi održali kontinuitet u dobru, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas savetuje da nakon Ramazana postimo još 6 dana meseca ševvala, jer je to ravno postu čitave godine.
U drugoj predaji stoji: „Ko isposti Ramazan i nakon njega još 6 dana meseca ševvala, kao da je celo vreme postio.“
Post meseca ševvala kao čin zahvale na ukazanoj blagodati oprosta svih greha, blagodati bajramske radosti,
Rekosmo, navika i ustrajnost u postu nakon posta meseca Ramazana je veo lep znak da je primljen post Ramazana jer u životu mumina ibadeti ne prestaju završetkom Ramazana.

Draga braćo, budimo istrajni u našim ibadetima,“ kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije u Beogradu.

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza