WP 20170913 12 10 08 Pro

Danas je u prostorijama Islamske zajednice Srbije u Beogradu boravila delegacija Gradske Opštine Palilula. Đorđa Aleksića, šefa kabineta predsednika opštine, i njegove saradnike Jelenu Mijatović i Miroljuba Nestorovića ugostili su: Muftija srbijanski Abdullah ef Numan, Muftija beogradski Mustafa ef Jusufspahić, Predsednik VS Muhamed Jusufspahić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Palilula Muhamed ef Hadžić, predsednik džematskog odbora Palilula AbdulAziz Šerir, Eldin ef Ašćerić i glavni imam Bajrakli džamije Ramadan ef Mehmedi.

Do sastanka je došlo na inicijativu predstavnika Opštine Palilula koji su izrazili želju da se upoznaju sa potrebama muslimana ove beogradske opštine, njihovim problemima kao i predlozima za rešavanje istih uz želju da se do rešenja dođe zajedničkom saradnjom. „Opštinska vlast ulaže veliki trud da olakša život svih njenih građana, a briga prema manjinama i rešavanje njihovih problema je nešto što je u samom vrhu prioriteta“, kazano je na sastanku.

Muftija srbijanski Abdullah ef Numan izrazio je zahvalnost na inicijativi za susretom, samoj poseti i kako je kazao „na iskreno pokazanoj želji za rešavanjem konkretnih problema uz nadu da će se u skorije vreme pokazati i sami rezultati rada“.

Mustafa ef Jusufspahić Muftija beogradski je kazao u svom obraćanju jednu vrlo interesantnu činjenicu. Naime, kao rođeni Beograđanin on se nikada ne može osetiti tzv. „manjinskim delom stanovništva“ kao i da je takva kategorizacija pogrešna i nepotrebna navodeći da treba da „budemo iskreni sledbenici Isusa (Isa’ a.s) i Muhammeda (s.a.v.s.)“, što bi u praksi značilo da bismo bili društveno angažovani članovi društva čime bi svaki građanin osetio samo hajr – dobro.

Muhamed ef Hadžić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Palilula, istakao je važnost saradnje između lokalnih vlasti i Islamske zajednice kako bi se stvorili optimalni uslovi za institucionalno tumačenje vere. Naime, nedostatkom adekvatnih objekata i prostorija u kojima bi se, pre svega mladima, pojašnjavali propisi vere i gde bi Islam tumačile osobe koje su školovane na priznatim i poznatim islamskim fakultetima, otvara se mogućnost zloupotrebe vere i okretanja mladih ka alternativnim izvorima informacija koji su najčeće neprovereni i pogrešni. Efendija Hadžić je izneo podatak da preko hiljadu učenika pohađa islamsku versku nastavu u paliluskim osnovnim školama. On je takođe istakao da ovaj susret vidi kao „prvi korak u konkretizaciji odlične saradnje između opštine i IZS.“

Predstavnici Islamske zajednice Srbije izrazili su želju da u saradnji sa Opštinom Palilula pokrenu projekte od kojih bi imali koristi svi stanovnici ovog dela grada bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. Polje delovanja Islamske zajednice je široko, te osim verske misije (kojom treba objasniti i podučiti ljude šta je zaista Islam i kako biti iskren i pravi musliman praktičar) oblasti obrazovanja, brige o mladima, borbe protiv nasilja nad ženama, pomoć socijalno ugroženima samo su neke kojima se bavi IZS.

Đorđe Aleksić je istakao da su vrata predstavnika opštine uvek otvorena za projekte koje kreira Islamska zajednice Srbije i da su takvi projekti uvek rado prihvaćeni i promatrani. S druge strane, Aleksić je dodao da su zajednici dostupni kulturni objekti za sve manifestacije kao i potpuna podrška u realizaciji istih.

WP 20170913 11 18 43 Pro

media share 0 02 05 1ddc9f737924fee5a05606e19bdfb8cbf0b7b0dafeca91f8cbb81f6731079926 Picture

Osmog septembra / sedamnestog zu-l-hidždže u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi.
Centralna tema hutbe je bila pohlepa, tačnije položaj insana – čoveka koji svoja leđa okrene od Allaha a usresredi se samo na sticanje imetka i uopšte ovosvetskih dobara.

Glavni imam Bajrakli džamije je citirao Kur’anske ajete i hadise Poslanika sallAllahu alejhi ve sellem kojima se opisuju oni kojima je dunjaluk prioritetan:

“Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete
sve dok grobove ne naselite.
A ne valja tako, saznaćete svakako!
i još jednom, ne valja tako! saznaćete sigurno!
Ne valja tako, neka znate pouzdano,
Džehennem ćete videti jasno!
i još jednom, doista će te ga videti očigledno!
zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani sigurno!” (Et Tekatur 1 – 8)

“…Vi pažnju siročetu ne ukazujete,
i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate,
a nasledstvo pohlepno jedete
i bogatstvo preterano volite.
A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi
i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,
i kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovek setiti – a na što mu je sećanje?!” (El Fedžr 17 – 24)

“…Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navesti bolnu patnju,
na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala.
‘Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!’” (Et Tevbe 34 – 35)

“Čuvajte se pohlepe, jer pohlepa dosnosi bedu i siromaštvo.” (Taberani)

“Kada bi čovek želeo dolinu blaga želeo bi i drugu, a kada bi imao i dve doline poželeo bi i treću. Ljudski stomak ne može napuniti ništa drugo do zemlja.” (Buhari i Muslim)

Nakon citiranih Kur’anskih ajeta i hadisa, efnedija Mehmedi je istakao da bogatstvo nije zabranjeno u Islamu ali da preelika ljubav prema bogatstvu i njegovo bezrezervno skladište je pokuđeno i void čoveka u propast.

“Svima nam je jasna istina da je Islam kategorički naredio svojim sledbenicima pošten rad i sticanje ovozemaljskih dobara neophodnih za život i podmirenje ljudskih potreba”, kazao je Ramadan efendija i nastavio, “po Islamu rad je ibadet a nezavisnost od drugih je vrlina, baš kao što je vrlina i trošiti višak svojih dobara za potrebe drugih u Ime Allaha.

Sve što čovek poseduje to je Allahova blagodat ali i iskušenje. Istinski vernici vode računa kako zarađuju imetek i na šta ga troše znajući da će na Sudnjem danu polagati račun za sva svoja dela pa i za to kako su trošili imetak.
Rasipništvo je po Islamu zabranjeno. Osuđena je i preterana raskoš u bilo kom pogledu a trošennje imetka u haram poslove je mnogostruki greh.

Veliki broj ljudi čezne za bogatstvom i u ime tog cilja ponekad ne bira način da dođe do njega. Ta pohlepa je velika opasnost po iman a robovanje materijanim dobrima void na stranputicu.”

Na kraju hutbe, glavni imam Bajrakli džamije je napravio paralelu između shvatanja i praktikovanje vere ashaba i današnje generacije muslimana te slikovito ukazao na njihovo vrednovanje ahireta sa jedne i dunjaluka sa druge strane.

“Oni su čuvali iman u svojim srcima a dunjaluk su čuvali u rukama svojim. Kada danas posmatramo Ummet, videćemo da je obrnuto - dunjaluk čuvamo u srcu a kada je vera u pitanju možda je nema ni u ruci. Kada pogledamo delovanje i kako se ponašaju sledbenici Muhammeda, sallAllahu alejhi ve sellem, mi smo daleko od Kur’ana i sunneta. Njima je Allah bio preči od svega. Mi smo danas zaboravili na Allaha Uzvišenog. Zaboravili smo na obaveze koje nam je Allah Uzvišeni dao – zaboravili na siromašne, na komšije, na putnike… Danas su muslimani ostavili ono što je prioritet i lutaju po dunjaliku. Upravo nas je taj dunjaluk i robovnje dunjaluku odvratilo od sećanja na Allaha Uzvišenog. Zato su srca naša postala tvrđa i od kamena. Zato smo i prekinuli rodbinske veze, ostavli siromahe, ostavili smo muslimane da ginu, da umiru gladni… Zar mislimo da nećemo biti pitani za ovo stanje i šta smo mi učinili da to sprečimo”, završio je Ramadan ef Mehmedi.

media share 0 02 05 477be47bbff2444e34ac6865bb76961f4b88ac6572b1faac11ae314af5f2e224 Picture

21430534 1449157941858692 5219887554790510002 n

Danas je u poseti Rijasetu Islamske zajednice Srbije u Beogradu boravila delegacija Nacionalne Garde Ohaja.
Reisu-l-ulema Sead ef Nasufović i Muftija beogradski i vojni Mustafa ef Jusufspahić, u pratnji glavnog imama džamije Gornje Sebečevo Admira ef Hadžića i glavnog imama Bajrakli džamije Ramadana ef Mehmedija, dočekali su brigadnog generala Džozefa Čizolma, pukovnike Endrjua Akvina i Danijela Burisa, zatim potpukovnika Džejmsa Sizmora kao i njihove domaćine iz Vojske Republike Srbije načelnika Odeljenja za veru pukovnika dr Sašu Milutinovića, majora Gorana Avramova, kapetana Aleksandra Zatezala i zastavnike Radonju Vućića i Elvira Selimovića.

Današnji sastanak je samo potvrda dobre saradnje koju Islamska zajednica Srbije ima sa Vojskom Republike Srbije i verskom službom Nacionalne Garde Ohaja.
Ova poseta je bila prilika da se gosti iz Ohaja upoznaju sa verskim poglavarom muslimana Srbije Reisu-l-ulemom Seadom ef Nasufovićem i sa njim porazgovaraju o važnosti slobode veroispovesti u vojsci kao i o značaju uloge vojnih sveštenika u jačanju duhovnih i moralnih vrednosti kod vojnika i negovanju vojničkih vrlina i oblikovanju građanske odgovornosti kod pripadnika oružanih snaga.

Nakon srdačnog razgovora gosti su obišli Bajrakli džamiju gde ih je Muftija Jusufspahić upoznao sa istorijatom najstarijeg građevinskog objekta i Bogomolje u Beogradu, kao i sa ulogom i značajem džamije u životu muslimana.

Podsetimo, tokom svog boravka u Beogradu delegacija Nacionalne Garde iz Ohaja realizovala je predavanja o radu vojnih sveštenika na prevenciji suicida i nasilja u porodici i iskustvima iz angažovanja u vojnim misijama, a sedmodnevna poseta gostiju iz Ohaja Srbiji je odlična prilika da se kroz razmenu iskustava unaprede sposobnosti vojnih sveštenika za ulogu savetnika komandanata, štabnih oficira i duhovnika.

21317860 1449172208523932 160386644957924136 n20525300 1449173238523829 5335897481493683514 n21314808 1449176528523500 3401983039330302096 n21317899 1449178721856614 5215998463391016164 n21462453 1449174575190362 2240609139859703333 n21317952 1449174391857047 308716379323876158 n21317839 1449183065189513 2645345009276966818 n

media share 0 02 04 ad15aceec99e496086a54b6b127ea08ec42a88a4a1d150421adc46560381637d Picture

Četvrtog dana Bajrama MDD Merhamet BiH, u saradnji sa Islamskom zajednicom Srbije, je uručio Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije donaciju od preko 5 tona kurbanskog mesa. Uz prisustvo predstavnika Vlade Republike Srbije, državnog sekretara Bojana Jočića i predstavnika Komesarijata, donacija je uručena centru Krnjača odakle se meso istog dana distribuiralo u ostale izbegličke centre na teritoriji Srbije.
Hajrudin Šahić predsednik MDD Merhamet je prilikom uručenja donacije istakao važnost saradnje sa Islamskom zajednicom Srbije u ovakvim akcijama koje za cilj imaju obezbeđivanje osnovnih uslova za život a to je hrana. Posebno je istakao trud koji Islamske zajednice Srbije ulaže na očuvanju dostojanstva nevoljnika i insistiranju na obezbeđivanju halal hrane za sve, od samog početka migrantske krize .
Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije su istakli kako je i dosadašnja saradnja sa Islamskom zajednicom Srbije i Reisu-l-ulemom Seadom ef Nasufovićem bila na visokom nivou te da je ovo samo nastavak podrške koju komesarijat ima u Islamskoj zajednci. “Bajramski poklon od 5 tona kurbanskog mesa je dobrodošao i biće iskorišćen za pojačanu i kvalitetniju ishranu izbeglih koji su smešteni u centrima”, istakli su iz Komesarijata.
Na kraju, završićemo rečima Reisu-l-uleme Nasufovića: ”Bajram je radost, a kakva je to radost ako je ne podelimo sa komšijama, prijateljima i nevoljnicima?” Jučerašnji osmeh na licima nevoljnika je kruna naše bajramske radosti i suština kurbanske zrtve.

media share 0 02 05 185f6b9a8e34556d86d60fbc6255801830ebe388babcdf231300949c276907c3 Picturemedia share 0 02 05 99c7b1902d92e6bf36d89c56968bb4fbe78e38d8746befcbc13945b42a71496c Picturemedia share 0 02 05 f762b5fa3eeae87143a5113b3c3f0905f3baa71aaf5fe4ed84305c2941d8f3ec Picturemedia share 0 02 05 9f254c753e8dd767af859074ba63b679c3603b25854390428d94993335a215dd Picture

media share 0 02 05 4481c4a4a87f6839f553a7edc1e02c848d98fffa588b1c181bdc1dde4b48ba9e Picture

Povodom Kurban bajrama juče je u Zemun polju upriličena bajramska sofra. Ispred srušene džamije u Kurirskoj 41 okupili su se muslimani ovog Beogradskog naselja, kojima bez obzira na probleme s kojima su se susreli radost Bajrama nije umanjena. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora.

U kraćem obraćanju prisutnima, Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef Nasufović između ostalog je kazao: „Verniku sve što se desi je dobro, u svemu vidi hajr, u svemu vidi lepu poruku, niučemu ne vidi ružnu. Pa i svaki čovek koji govori ne može govoriti ništa drugo osim da pokaže sadržaj svoje duše. Tako su arapi govorili ’pero i jezik su tumači srca’. Pa kad nekog slušate dok govori vi u stvari vidite kakav je sadržaj njegove duše odnosno njegovog srca“.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

media share 0 02 05 7058dac52f15abb1bd0a0ea2fd7d499c8114c2b3e852c0e478b99a8909819f45 Picturemedia share 0 02 05 7d297396b7cf45bd512a051f8b639d70cb82482bbecf527c72bd2a0ab235a268 Picturemedia share 0 02 05 5757517acd7d1018a32fbf89c0d9424673a527e632390ea75b473073c696bc3a Picturemedia share 0 02 05 973a11e3ee3d731a53a26f63b96e379932006186a213ca5e85aab245603d3806 Picturemedia share 0 02 05 9bd86a0d4361e4383a2acdae714d42ab1a84dd4baec30ce006fc2f533ea8287d Picturebajramska sofra zp 1

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza