WP 20180406 13 09 21 Pro

Šestog aprila / devetnaestog redžeba u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan.
Centralna tema hutbe je bio 81. ajet sure Al-Isra: "Došla je istina, a nestalo je laži; laž zaista nestaje."

Muftija je istakao kako je ceo koncept islama, ceo koncept vere zasnovan na istini. Istini o Bogu, o Njegovoj Reči. "On je Istina i ne može nam dati ništa drugo osim istine. Kroz generaciije - od prvog do poslednjeg čoveka bila je i ostala samo jedna istina. Allah je Jedan, On je Stvoritelj svega", kazao je muftija srbijanski.

"Ljudi vekovima traže da nađu Kur’anu neku manu. Stalno hoće nešto da nađu i da kažu da i mi muslimani imamo problema sa Kur’anom i da nije baš tako kako pričamo. Pa kažu na primer: 'Evo ovaj ajet što vi imate u Kur’anu on se takođe nalazi i u Starom zavetu, vi ste to prepisali odavde.' Prvo, Allahov Poslanik je bio nepismen i on nije ništa prepisivao. To je možda i razlog njegove nepismenosti jer nije nigde išao, skupljao papire, prepisivao i rekao 'e ovo je nova knjiga', a ustvari to je ona stara koja je pisana. Ali, oni zaboravljaju da Allah Drgi spušta knjige i da tu knjigu koji oni imaju – da je i nju spustio. Međutim, ta knjiga je izgubljena. Delovi su izgubljeni, delovi su sačuvani. Kad god sam imao neku diskusiju sa njima uvek sam odgovarao da ono što piše u vašoj knjizi i ono što je potvrđeno sa našom knjigom znači da je kroz istoriju čovečanstva bila samo jedna knjiga Božija, bila samo jedna reč, bila samo jedna istina i da nijedan narod koji je dobio objavu nije dobio neku drugačiju istinu od drugog naroda. Jedna je istina. Allah Dragi se pokazao narodima kroz knjige u svojoj istini i ta istina je nepromenljiva. On je uvek El Hakk, On je uvek Istina. I kao takav ne može jednim ljudima da priča jednu priču, a drugim ljudima drugu priču pa da se mi onda oko toga svađamo. Prihvatanje Božije istine i prihvatanje Boga kao istine, istinitog Bića koje nije ni stvoreno, koje neće nestati, koje nema ni početka ni kraja. Bića koje je Svemoćno, Bića koje je namerno zaboravljeno jer tih 360 kipova u Mekki su tu bili u ratu protiv Allaha. A ko je u ratu protiv Allaha, ko je u ratu protiv onoga što je Allah stvorio, ko je u ratu protiv onoga što je Allah dao, ko hoće da zavodi ljude pa ih je najlakše zavesti sa igračkama, sa kipovima, sa nečim što mogu da opipaju. To je mnogima mnogo lakše nego da veruju u ono što je nevidljivo ali Allah nije nevidljiv. Njegovi znakovi su vidljivi. Kada pogledamo u sve ono što je dobro, shvatamo da je to od Allaha, Allah će nam biti jako vidljiv i Njegovo prisustvo u našem životu će biti jako stvarno. Jedini način da Allah, naš Stvoritelj, bude prisutan u našem životu, da bude prisutan u našim mislima je da mislimo na Njega jer od nas je početak. Hadisi kudsi kaže: „Ako se Allahu Dragom približimo za jedan pedalj, palac, inč, On će se nama približiti za jedan lakat. Ako mi prema Njemu idemo hodajući, On će se nama približiti trčeći. Ali ovo ne smemo bukvalno shvatiti jer Allah ne trči, On je Sveprisutan. Allah Uzvišeni kaže na koji način On hoće nama Milost da da, na koji način On hoće da bude blizu i da smo mi Njemu blizu i dao nam je način života, dao nam je islam putem koga mi možemo biti Njemu blizu.
I zato se Allah Dragi, Allah Uzvišeni ne stidi da kaže: 'Došla je Istina i propala je laž!' A svi su verovali u tu laž, svi su se klanjali i molili kipovima, svi su od tih kipova tražili neke blagodati, svi su bili nabusiti i hteli su da ubiju Božijeg Poslanika, ne samo da ga zaustave, već da ga ubiju jer istina boli one koji lažu. Istina boli one ljude koji zamavaju druge ljude sa lažima. A pleme Kurejš je imalo velike koristi od kipova, to su bili čuvari tih kipova, ljudi su iz celog sveta dolazili na idu na hadždž oko tih kipova i oni su od toga zarađivali i bili su iznad ostalih plemena jer su bili čuvari Kabe. Iz te koristi oni su se borili rečima i delima protiv Istine. Bitka na Bedru, bitka na Uhudu, bitka na Hendeku, to nisu bile bitke iz ljubavi, to su bile bitke u kojima je trebalo uništiiti Istinu i nisu uspeli. I ta Istina još danas živi, i ta Istina živi u svakome od nas. Svako od nas ko kaže kulhuvaLLahu ehad sedoči da je Allah Jedan a lepšeg svedočanstva nema. Kada čitate teologiju i teološko razmatranje Boga, Bog je ovakav ili onakav, šta je Allah Uzvišeni rekao za sebe - Kaži Allah je Jedan! Nije ni rođen niti je ikoga rodio! Ništa nije jednako Njemu! Sura Ihlas je jedna od najkraćih sura u Kur’anu u kojoj je Allah Dragi objasnio verovanje istinito u jednoga Boga. Kur’an je knjiga o Bogu, o Uputi a na šta nas Dragi Allah upućuje nego na Sebe jer je On taj koji nas je stvorio, On je taj koji nas voli i na koga će nas drugo uputiti nego na Sebe. On je vrhovni autoritet svega, On je taj koji rešava sva pitanja, On je taj kome se trebamo obratiti i kada nam je teško i kada je lako. I kada nam treba odgovor na neko pitanje, On je taj koji nam otvara pamet da bi mogli doći do rešenja toga problema. On je taj! Njemu treba biti zahvalan, pokoran. Njega treba voleti. Ka Njemu treba ići. „Ko prema Meni ide hodom, Ja prema njemu idem trčanjem!“ Zamislite to. Allah nas zove k Sebi! I hvala Bogu da smo se odazvali ali treba još više da se odazovemo, treba još više da mu bude bliži, treba još više da mislimo na Njega! Da sanjamo o Njemu, kada spavamo da nam bude u pameti. Šta će lepše da nam bude nego On i onda ćemo znati šta da radimo i kako da živimo. Onda ćemo znati kako da se ponašamo, onda će nam biti sve lako. Tada nam ništa neće biti teško. Kao što nam nije teško ni prigrliti svoje voljene. Sve ono što ljudi vole da rade, to im nije teško. Niko svoje dete nije zagrlio ni poljubio na silu. A sada prema Onome koji je sve nas stvorio...aha, ’treba da uzmem abdest’. Trebali bi dobro da se zamislimo...Allah je prema nama pošten jer je u Kur’anu rekao šta On od nas očekuje i šta ćemo dobiti ako budemo dobri, a šta od Njega da očekujemo ako ne budemo bili dobri. On je to nama otvoreno rekao. Zašto neki od nas imaju neke izgovore i koče sami sebe da budu muslimani? Šta čekaju? Bolje vreme, bolje dane. Čega se boje? Za to nije potrebna nikakva hrabrost, zato je potrebno da to volimo. To je jedino potrebno. Kada se kaže došla je Istina, došla je u nas, razumevanje da su idoli nikakvi, da je islam istina i da je Allah istina. To je došlo nama u naš mozak, u naše srce. Tu istina stanuje i to je nama poslato, da znamo šta je istina i da je laž pobeđena. I Allah se ne stidi da kaže iako su ti ljudi verovali u kipove i očekivali od njih med i mleko. Istina i laž ne pregovaraju. Između istine i laži ne postoji ugovor o trpeljivosti. Nema malo istine i malo laži. Ili je totalna istina ili je totalna laž. Istina nam je spas. Zašto? Zato što je Allah istina i samo je u Njemu spas, ni u čemu drugom.
Zato molimo Allaha da nas čuva da ne zalutamo, da nam otvori put, da nam otvori srca, da nam pokaže kuda da idemo da shvatimo da je to dobro za nas, da to radimo iz srca a ne mehanički već iz ljubavi prema Njemu i da nas ujedini u islamu kao braću i sestre i da nas pomogne, čuva i da uvek budemo na Pravom putu,“ rekao je između ostalog muftija srbijanski

WP 20180401 12 54 30 Pro

Članovi Društva srpsko-indonežanskog prijateljstva „Nusantara“ posetili su sedište Islamske zajednice Srbije u Beogradu. Njihova poseta je uklučila i obilazak Fakulteta Islamskih nauka, Bajrakli džamiju, kao i prisustvo molitvi (podne namazu).

Goste je primio muftija srbijanski Abdullah ef. Numan koji je u polučasovnom druženju odgovarao na pitanja o verovanju muslimana, ciljevima zajednice kada je u pitanju versko obrazovanje, kako približiti islam nemuslimanima, o islamskim spomenicima kulture u Beogradu...

Nakon razgovora sa muftijom srbijanskim, članovi Društva "Nusantara" prisustvovali su podne namazu u Bajrakli džamiji. Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam, dao je gostima detaljne odgovore o značaju i značenju molitve, zekata i sadake, i ostalim verskim obavezama.

media share 0 02 05 d65fec342055e702fbb3d2f9232916f5376098c8a71ea10cb54226266bf6cc63 Picture

WP 20180401 11 21 37 Pro

U prostorijama Islamske zajednice Srbije u Beogradu, na inicijativu samog gosta, muftija srbijanski Abdullah ef. Numan primio je gospodina Amira Reka.

Predsednik pokreta Most 21, gospodin Amir Reko, upoznao je muftiju srbijanskog sa konceptom rada svoje organizacije. Istakavši da mu je čast što razgovara sa muftijom Numanom, gospodin Reko je kazao da je pokret Most 21 „simbol spajanja ljudi i vera“ i da jedino razlikuju ljude od neljudi.
Poznat javnosti kao bivši oficir Armije BiH koji je nakon što su vojnici Republike Srpske celu njegovu porodicu zatvorili i spalili u kući, spasio 45 srpskih civila, Amir Reko i njegov pokret se zalažu za toleranciju i teže pomirenju u Bosni i Hercegovini. Smatrajući da izjave ljudi na visokim državnim i verskim pozicijama mogu biti oštrije od mača, on poziva sve strane da razgovaraju i da zajedno krenu napred.
„Ne može se ceo jedan narod, ma koji bio – zbog zločina pojedinaca – označiti kao zločinački“, kazao je Amir Reko.

Istakavši da „voli ljude koji su se ispatili a zatim prevazišli tu svoju patnju i pokušavaju da naprave nešto bolje i više“, muftija srbijanski je kazao da „iako je teško zbog velikih zločina koji su se dešavali u prošlosti, mi se moramo povezivati.“

„U Bosni se oduvek živelo zajedno. Zašto se sada to ne može?! Zašto deliti teritoriju jedne države na parcele. Narod u celini, i muslimani i hrišćani žele mir. Samo jedna mala klica je želela tada rat a i sada sukobe. Bošnjaci jedino imaju Bosnu, to je jedina država koju imaju. Oni nemaju gde otići i to im treba priznati. Ne treba dozvoliti podelu,“ kazao je muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan.

Sastanku je prisustvovao i glavni imam Bajrakli džamije, Ramadan ef. Mehmedi.

29683741 1662348023873015 8311452891900469884 n

Povodom dve godine od preseljenja na ahiret Hamdije ef Jusufspahića, rahmetullahi alejhi, danas su u Bajrakli džamiji u Beogradu nakon podne namaza proučene hatma i dova.

Kolege muftije, imami, službenici Islamske zajednice Srbije i džematlije Bajrakli džamije dovom su se setili istaknutog verskog lidera muslimanske zajednice u Beogradu, osobe od koje su se tražili savet i reči vodilje.

Izuzetan ugled i poštovanje muftija Jusufspahić je stekao dugogodišnjim predanim radom i strpljivim i upornim građenjem međusobnog razumevanja i tolerancije među narodima.

Podsetimo, Hamdija ef Jusufspahić rođen je u Zanesovićima kod Bugojna 16. juna 1937. godine kao sedmo dete Osmana i Latife.
Upisao je medresu u Sarajevu 1948. godine. Kao izvanredan učenik stekao je pravo na stipendiju u Egiptu. Međutim, čekajući četiri godine na odlazak, u tom perioidu je studirao pravo, završio vojni rok, bio imam u Aladža džamiji u Foči, Karađozbegovoj džamiji u Mostaru i u džamiji u Višegradu.
Islamski teološki fakultet na Univerzitetu Al Azhar u Kairu upisao je 1963. godine i bio je prvi jugoslovenski državljanin koji je taj fakultet završio, kao i postdiplomske studije na Odseku za filozofiju, takođe u Kairu.
Nakon povratka u Jugoslaviju 1967. godine je imenovan za muftiju, a 1978. i za predsednika Svetske islamske asocijacije za Kur'an u Tunisu. Bio je član Svetske islamske asocijacije/Rabite u Meki (1984). Pisao je i objavljivao radove u dnevnoj i periodičnoj štampi Islamske zajednice, u Preporodu kao i u Glasniku Vrhovnog islamskog starešinstva. Objavljivao je i u časopisu Minberu l-islam i reviji Al-Azher u Egiptu.
Dobio je više nagrada i priznanja od kojih se izdvajaju: Zlatni orden za zasluge (Egipat, 1985.), Veliki zlatni grb (Libija, 1979.), Zlatni ključ Lahorea (Pakistan, 1985.).
U jednom teškom, i nepovoljnom vremenu za sve religije, a posebno za islam, za Bošnjake, Albance, Rome, za druge nacije i nacionalne manjine koje pripadaju muslimanskom verskom i kulturnom krugu, dao je ogroman doprinos razvoju religijskog i kulturnog života na području bivše Jugoslavije, a posebno u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Čvrsto je verovao u versku toleranciju, koju je širio među sugrađanima baš kao i selam, sreću, toplu ljudsku reč, iskreni savet, pomoć.
Odlikovan Sretenjskim ordenom I stepena 2012. godine. U Ukazu se navodi da Hamdija efendija dobija odlikovanje zbog zasluga i ličnog doprinosa u razvoju međuverske saradnje, verske tolerancije i predstavljanje Srbije u inostranstvu, posebno u zemljama sa većinskim muslimanskim stanovništvom.
Isticao je kako je položaj muslimana u Srbiji veoma težak, jer se na njih gledalo kao na ostatak turskog, okupatorskog vremena, kao na nenarodni element i izdajnike. „ Ja sam ovdje pune trideset i dvije godine i mogu da kažem da sam uglavnom zadovoljan. Imam dobar komšiluk i dobro okruženje. Uspjeli smo da se razumijemo. Sve to ne znači da provokacije ne doživljavamo skoro svakodnevno“, izjavio je jednom rahmetli efendija Jusufspahić.

Muftija beogradski Hamdija ef. Jusufspahić kao imam Bajrakli džamije prvobitno ju je zatekao zaključanu jer se u njoj pre njegovog dolaska ni džuma nije klanjala. Od tada svaki dan je bio izazov za sebe, ali upornost, hrabrost, mudrost i znanje koje je Hamdija ef. Jusufspahić, rahmetullahi alejhi, pronalazio u Kur’anskoj reči su rezultirali činjenicom da je nakon sebe ostavio organizovanu zajednicu muslimana, desetine mesdžida, medresu, fakultet...
Prvi reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije je postao 2006. godine.

U penziju je otišao 2008. godine, a nakon toga ga je Vrhovni sabor Islamske zajednice Srbije imenovao za doživotnog, počasnog reisu-l-ulemu Islamske zajednice Srbije.
Hamdija ef. Jusufspahić se sve vreme trudio da radi ono što mu je Allah naredio – da širi mir i propoveda veru. "Vjera je uvijek bila ta koja je nadahnjivala čovjeka da razumije drugog čovjeka, ona je ta koja nas uči da su granice naših sloboda, slobode komšija, drugih ljudi. Samo pravilno shvatanje religije i njenih izvora može doprinijeti poboljšanju kvaliteta života i međuljudskih odnosa."

26196046 1662348257206325 1330223854395473174 n

np izbori

Novi Pazar - 30.3.2018.

Skupština Medžlisa IZ-e Novi Pazar nakon uspješno sprovedenih izbora u svim džamijama koje djeluju pri Rijasetu IZS, održala je konstitutivnu sjednicu i u skladu s propisima IZ-e izabrala članove Odbora Medžlisa IZ-e Novi Pazar.
Izborna komisija je zaključila da nije bilo nikakvih nepravilnosti u toku izbornog procesa, a zatim članovima Skupštine predala listu kandidata za izbor novih članova Odbora. Glasanje je bilo tajno.
Osim izbora za članove Odbora izabrani su i članovi Sabora Islamske zajednice Sandžaka.
Nakon glasanja, Komisija je saopštila rezultate glasanja i pozvala novoizabrane članove Odbora da izaberu predsjednika. Jednoglasno je izabran Kasim ef. Dervišević, inače dugogodišnji imam u Novom Pazaru. Mandat svih članova traje četiri godine.

Prisutni su imali priliku da u izuzetno lijepoj i bratskoj atmosferi razgovaraju o svim planovima za poboljšanje opštih uslova rada uposlenih pri ovom Odboru, kao i o rješenjima za izraženije aktivnosti u cilju kvalitetnih priprema za Ramazan i obezbjeđivanja boljih uslova za jedinstvenije djelovanje unutar Zajednice. Poništene su sve ranije nelegalno donesene odluke IZ-e na području Novog Pazara koje su posljednjih nekoliko mjeseci dovele do niza nepravilnosti i problema u radu Odbora.

Reisu-l-ulema Nasufović je čestitao novoizabranom predsjedniku i članovima Odbora, kao i članovima Sabora IZ-e Sandžaka. Sa žaljenjem je govorio o skorašnjim nemilim događajima u kojima je teško povrijeđen Nezir ef. Salihović, a tri dana kasnije i pokušaj paljenja automobila Hasiba ef. Suljovića kada su počinioci tog kriminalnog čina upotrijebili i vatreno oružje. Na sreću Nezir ef. se oporavlja i nije životno ugrožen. Očekuje se, ako Bog da, njegov oporavak i nastavak rada u IZ. Zaključeno je da ovakve nečasne radnje mogu vršiti samo oni kojima nije stalo do mira, kao i oni koji se raduju svakoj podjeli unutar muslimana.
Reis je u završnoj riječi ohrabrio prisutne vijestima o projektima Islamske zajednice koji će uskoro početi s realizacijom, ne samo na području Sandžaka, već i na području drugih Mešihata koji djeluju u okviru Rijaseta. Upozoreno je na aktivnosti koje pojedinci van Zajednice sprovode prema imamima Rijaseta IZS u cilju da ih odvoje od Islamske zajednice Srbije i priključe ih privatnoj IZ u Srbiji čiji rukovodioci pod plaštom vjerozakona ispunjavaju sitne političke ciljeve jedne organizacije koja nije prijateljski orijentisana prema stvarnim i trajnim vrijednostima Bošnjaka muslimana u Sandžaku.

Prema riječima Izborne komisije očekuje se uskoro okončanje izbora u Prijepolju i Tutinu.

np izbori 3

Anketa:

Koliko često slušate GMS Radio?

Svakodnevno - 59.6%
Povremeno - 29.8%
Ne slušam, pratim samo putem Facebook-a - 9.9%
The voting for this poll has ended on: May 29, 2016

Halal Srbija

 

 

Prevoz i organizacija dženaza